Το’ πε και το’ κανε το υπουργείο Παιδείας και από εδώ και πέρα οι σημαιοφόροι στο δημοτικό θα επιλέγονται μετά από κλήρωση και όχι βάσει των μαθητικών τους επιδόσεων που ίσχυε έως τώρα.

Μάλιστα την Τετάρτη βγήκε και η σχετική εγκύκλιος, η οποία και με τη βούλα επισημοποιεί τις προθέσεις του υπουργείου.

Σύμφωνα με αυτήν σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Επίσης υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου ορίζεται ένας μαθητής της ΣΤ΄ τάξης για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική.

Η εγκύκλιος θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και η κλήρωση θα ισχύσει από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. 

Tags: