Ξεχάστε το μάθημα της ιστορίας, όπως το ξέρατε! Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτείνει ριζικές αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

Συγκεκριμένα, στην 50σελιδη πρότασή του, το ΙΕΠ αναφέρει ότι στην Δ΄ Δημοτικού αντί για Αρχαία Ελληνική Ιστορία να διδάσκεται οικογενειακή, προφορική και τοπική ιστορία.

Ακολούθως στην Ε΄ Δημοτικού προτείνεται να διδάσκεται η ιστορία από την προϊστορική εποχή μέχρι την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή και την εποχή του Χριστιανισμού, με έμφαση όμως σε σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, όπως η θέση της γυναίκας, ο πόλεμος, η ειρήνη και η δουλεία.

Στην Στ΄ Δημοτικού προτείνεται η αφαίρεση της παρουσίασης των στρατιωτικών γεγονότων της ελληνικής επανάστασης και το μάθημα να αφορά στη διδασκαλία των βασικών κοινωνικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όπως η εκβιομηχάνιση και ο εκσυγχρονισμός.

Μάλιστα για τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, το ΙΕΠ προτείνει να δημιουργηθεί ένας θεματικός φάκελος με τίτλο «Επώνυμοι και ανώνυμοι πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Η καθημερινή ζωή των επαναστατημένων. Συνήθειες και πρακτικές».

Οι αλλαγές στο μάθημα της ιστορίας δεν περιορίζονται φυσικά στις τάξεις του Δημοτικού. Για την Α΄ Γυμνασίου προτείνεται αντί για τη διδασκαλία των προϊστορικών πολιτισμών της Ανατολής ως την εποχή του Ιουστινιανού να διδάσκεται ύλη που θα αφορά στην περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα ως και σήμερα.

Προτείνεται μάλιστα ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου του νέου βιβλίου να είναι «Ο καπιταλισμός ως παγκόσμιο σύστημα 1880-1914».

Οι μαθητές θα διδάσκονται πώς εδραιώθηκε η νεωτερικότητα, για τον κόσμο της εργασίας, η αποικιοκρατία, ο ιμπεριαλισμός, το συνδικαλιστικό κίνημα, ο αγώνας για τη χειραφέτηση των γυναικών και άλλα.

Μεταξύ άλλων τέλος τι ΙΕΠ προτείνει για την Α΄ Λυκείου, στο τελευταίο κεφάλαιο να διδάσκεται το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η παγκοσμιοποίηση, η διεύρυνση της ΕΕ, η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και η εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας.

Θα γίνονται επίσης αναφορές στις νέες συγκρούσεις, τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, τον πόλεμο στον Κόλπο, τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό, ενώ η διδασκαλία θα αφορά και σε θέματα όπως ο ΟΗΕ και οι αλλαγές στην ενημέρωση.

Με λίγα λόγια το ΙΕΠ προτείνει… «κόφτη» στη διδασκαλία ιστορικών κύκλων, όπως η αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη εποχή, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αφού διδάσκονται τρεις φορές, δηλαδή από μία φορά σε κάθε βαθμίδα.

Ζητά επίσης να περιοριστεί και η διδασκαλία των ιστορικών γεγονότων που αφορούν την ιστορία που εστιάζει σε πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική δράση των μεγάλων προσωπικοτήτων. Αντίθετα, προτείνει να ενισχυθούν τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα και η ιστορία της τέχνης.

Τέλος, το ΙΕΠ προτείνει να αυξηθεί κατά μια ώρα η διδασκαλία του μαθήματος σε όλες τις τάξεις από το Γυμνάσιο έως και τη Β’ Λυκείου.

Tags: