Εγκύκλιος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ τη σκληρή αλήθεια: Μειώσεις ως και 40% στις συντάξεις

Ποιους αφορά – Η ημερομηνία-κλειδί – Δείτε ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εγκύκλιος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ τη σκληρή αλήθεια: Μειώσεις ως και 40% στις συντάξεις
Τη σκληρή αλήθεια για τις περικοπές στις συντάξεις που φτάνουν ως και το 40% περιγράφει νέα εγκύκλιος του ΟΑΕΕ.
Όπως τονίζεται, όσοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης, θα πάρουν σύνταξη ως και 40% μικρότερη καθώς θα τους καταβάλλεται ως τα 67 μόνο το οργανικό τμήμα της σύνταξής τους, αυτό που προκύπτει δηλαδή με βάση τα έτη ασφάλισής τους!
«Για όσους η συνταξιοδότηση, λόγω γήρατος, από τους Οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, αρχίζει από 1/7/2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης που προκύπτει, βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει, είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό…» αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος,
Καθότι, όμως, οι συντάξεις του ΟΑΕΕ είναι κατά κύριο λόγο υψηλότερες από τα κατώτατα όρια γι αυτό και οι εν λόγω μειώσεις των συντάξεων αφορούν κατά βάση δύο κατηγορίες ασφαλισμένων στο ταμείο ελεύθερων επαγγελματιών: όσους συνταξιοδοτούνται στα 62 με 15ετή συντάξιμο χρόνο καθώς και όσους συνταξιοδοτούνται στο 50ό ή 55ο έτος ηλικίας, με 20ετή συντάξιμο χρόνο για μητέρες ή χήρους πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα.
«Σε περίπτωση που τυχόν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση οριστικής σύνταξης, λόγω γήρατος, με ημερομηνία έναρξης από 1/7/2015 και μετά, στην οποία έχει αποδοθεί ποσό πλήρους ή μειωμένου κατωτάτου ορίου, παρακαλούμε για την τροποποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα» ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
- Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο, από τα οποία 2,5 έτη την τελευταί�� πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου, τον Ιούνιο του 2015. Έστω ότι το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320,00 ευρώ. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10%.
Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται, από 1/7/2015, σε 201,60 ευρώ, μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου, το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτ��το όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 340,40 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η περαιτέρω μείωση του 10% καταργείται, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας.
Ασφαλισμένος της παραπάνω περίπτωσης, του οποίου η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015, επομένως ο υπολογισμός του ποσού εμπίπτει στις διατάξεις ν. 3863/2010, θα λάβει προσωρινή σύνταξη ίση προς το 80% του δικαιούμενου μειωμένου οργανικού ποσού, δηλαδή 201,60 χ 80% = 161,28 ευρώ, μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.
- Νέα ασφαλισμένη, μητέρα παιδιού ανίκανου για κάθε βιοποριστική εργασία, με 20ετή συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου, τον Ιούνιο του 2015. Από την ημερομηνία που η σύνταξη αρχίζει, δηλαδή από 1/7/2015, θα λάβει το πλήρες οργανικό ποσό σύνταξης, χωρίς μείωση (εξαιρείται της μείωσης 10%), το οποίο αν προκύψει μικρότερο του κατώτατου ορίου, θα αναχθεί στο κατώτατο όριο με τη συμπλήρωση του 67ου.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων συντάξεω��, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται, μέχρι και την 31/12/2021, στο ύψος που ισχύει την 31/7/2015.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top