Αποκάλυψη: Χάνουν τις 100 δόσεις όσοι καθυστερήσουν έστω και μία μέρα τις νέες οφειλές!

Κίνδυνος για 400.000 φορολογούμενους

Κίνδυνος να χάσουν τις 100 δόσεις 400.000 φορολογούμενοι

Να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων κινδυνεύουν πάνω από 400.000 φορολογούμενοι που έχουν εντθαχεί σε αυτή, αν καθυστερήσουν έστω και μία ημέρα να πληρώσουν οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους, εφαρμόζοντας σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών τους στοιχείων.

Το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου 4346/2015.

Δύο λύσεις

Για να μη χάσουν οι οφειλέτες τα ευεργετήματα της ρύθμισης των «100 δόσεων» από την 1η-1-2018 και μετά θα πρέπει:

* είτε να πληρώνουν εγκαίρως ολόκληρα τα ποσά των νέων οφειλών τους προς το Δημόσιο, πριν δηλαδή αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, έστω και εν μέρει

* είτε να εντάσσουν τις νέες οφειλές προς το Δημόσιο που θα προκύπτουν μετά την 1η-1-2018 -πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες έστω και εν μέρει- στην «πάγια ρύθμιση». Η ρύθμιση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των «100 δόσεων» δεν θα χάνεται.

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top