ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ερχεται νέα ρύθμιση για το συμψηφισμό ΦΠΑ

Θα είναι πιο πλήρης και γενναιόδωρη από την αρχική

​Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στυγκλίνουσες πληροφορίες, θα υπάρξει εξέλιξη στο θέμα του συμψηφισμού ΦΠΑ μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου. Οι ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, κάνουν λόγο για ρύθμιση που πιθανώς θα εξαγγελθεί απο πολύ υψηλά.

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπήρχε αρχικώς διάταξη για συμψηφισμό ΦΠΑ, αλλά αποσύρθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόθεση είναι η νέα ρύθμιση που θα παρουσιαστεί να είναι πιο πλήρης και "γενναιόδωρη" από την αρχική, η οποία προέβλεπε πως "ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε βέβαιη και προσδιορισμένη από φορολογικό στοιχείο απαίτηση επί εμπορικών συναλλαγών κατά του Δημοσίου και λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, θα συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί στο ίδιο φορολογικό στοιχείο με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση ΦΠΑ".

Μετά την αποδοχή του συμψηφισμού οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα υποχρεούνται να προβαίνουν στη εξόφληση του ποσού αυτού μέχρι και του ύψους του αναλογούντος ΦΠΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ημερών πριν από την εκπνοή του μήνα στον οποίο εμπρόθεσμα υποβλήθηκε η δήλωση του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top