Στοιχεία που αποτυπώνουν το χαρακτηριστικό δράμα της κοινωνίας στα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων κατέγραψε η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το 50% των εργαζομένων αμείβεται με λιγότερα από 800 ευρώ μεικτά, ενώ οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κυριαρχούν απόλυτα στην αγορά έναντι των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η πραγματική ανεργία έχει φτάσει τα επίπεδα-σοκ του 29,6%.

Ειδικότερα, η κατανομή των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι η εξής:

•    έως 799 ευρώ ποσοστό 51,6% (15,2% μέχρι 499 ευρώ, 23,6% μεταξύ 500-699 ευρώ και 12,8% μεταξύ 700-799 ευρώ),

•    μεταξύ 800 και 999 ευρώ ποσοστό 17,3%

•    άνω των 1.000 ευρώ ποσοστό 17,8% (11,1% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 6,7% άνω των 1.300 ευρώ).

Αντίστοιχα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

•    κάτω των 800 ευρώ ποσοστό 11% (3,1% έως 499 ευρώ, 3,5% μεταξύ 500-699 ευρώ και 4,4% μεταξύ 700-799 ευρώ)

•    μεταξύ 800-999 ευρώ ποσοστό 23,6%

•    άνω των 1.000 ευρώ ποσοστό 54,4% (38,5% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 15,7% άνω των 1.300 ευρώ).

Όπως εξηγεί το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 68,9% των εργαζομένων με μερική απασχόληση δηλώνει ότι ο λόγος για τον οποίο απασχολείται με αυτή τη μορφή εργασίας είναι ότι δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση. 

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι το ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες (27,2%) σε σχέση με τους άνδρες (18,9%), αλλά και στις νεότερες ηλικίες σε σχέση με τις γηραιότερες.

Ειδικότερα, η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών βρίσκεται στο 44,2%, στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών στο 33,2%, στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών στο 21,5%, στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών στο 18,5% και τέλος στην ηλικιακή ομάδα 65-74 στο 13%.

 

Tags: