Καπνός έγιναν σχεδόν όλα τα χρήματα από τα καταθέσεις του Γιώργου Σταθάκη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος το 2012 (πόθεν έσχες 2013) είχε δηλώσει καταθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο ύψους 2.178.161,01 ευρώ, ωστόσο τόσο το 2013 όσο και το 2014 οι καταθέσεις είναι μόλις 63.796 ευρώ και 63.376 ευρώ, χωρίς να υπάρχει κάποια αγορά (πχ. ακινήτων, ομολόγων ή μετοχών).

Για το 2015 (χρήση 2014) τα εισοδήματα του κ. Σταθάκη είναι 86.400 ευρώ και της συζύγου του 342,26 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία τους ανέρχεται σε 51 ακίνητα.

 

Tags: