Συμβαίνει στην Ελλάδα: Ποιοι υπάλληλοι θα δουλεύουν 7ωρο με τον ίδιο μισθό

Αυξάνεται και ο χρόνος αδείας κατά δύο ημέρες τον χρόνο

Ρολόι

Λιγότερες ώρες αλλά με τον ίδιο μισθό θα εργάζονται εκατοντάδες υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία αναφέρεται με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, θα εργάζονται 7ωρο (35 ώρες την εβδομάδα) και θα δικαιούνται δύο ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, χωρίς μείωση των αποδοχών τους, οι εργαζόμενοι στις εξής ειδικότητες:

I.    στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων (τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων έργων, κλπ)

II.    στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κλπ)

III.    στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου

IV. στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και επιβλέποντες)

V. στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης – εντομοκτονιών, κλπ

VI. στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων

VII. στους γεωτεχνικούς & τους τεχνολόγους γεωπονίας, σε άλλες ειδικότητες ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νεις αυτές, καθώς και στα Δημοτικά και Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Περιφερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, σπερματεγχύτες, νοσοκόμοι ζώων, σταυλίτες, υπάλληλοι που διενεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κλπ), στους επόπτες δημόσιας υγείας και τους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου, στους οδηγούς, στους μηχανικούς ΠΕ & ΤΕ (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων κλπ) και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Επιπλέον διάλειμμα 15 λεπτών την ημέρα

Παράλληλα, προβλέπεται πως θα χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών επιπλέον του προβλεπόμενου στους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Πληροφορικής, οι οποίοι:

α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής,

β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής.

Σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου η νέα σύμβαση εργασίας

Η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), που υπέγραψε το Δημόσιο με την Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου 2018, όταν και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top