Πολυνομοσχέδιο: στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο μισθών, συντάξεων, καταθέσεων

Από 1.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα

Στα 1.500 ευρώ ορίζεται το ακατάσχετο μισθών, συντάξεων και καταθέσεων - από τα 1.000 ευρώ που είναι τώρα - με διατάξεις που συμπεριελήφθησαν στο πολυνομοσχέδιο για τη συμφωνία με την τρόικα, το οποίο εισάγεται αύριο προς συζήτηση στη Βουλή.

«Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Κατασ��έσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται μετά από αίτηση τους» αναφέρεται σχετικά.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top