Συμφωνία για προσφυγικό: Νέες «Μόριες» και πλώτα κέντρα

Ενισχύεται η Frontex - Δείτε τα βασικά σημεία του κειμένου συμπερασμάτων

Για «πρόκληση για την Ευρώπη στο σύνολό της» κάνει λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο κείμενο των συμπερασμάτων.

Μετά από 12 ώρες, η Σύνοδος κατέληξε σε συμφωνία για το μεταναστευτικό, αφού πρώτα κινδύνεψαν να τιναχθούν όλα στον αέρα, με την Ιταλία να απειλεί με «βέτο».

Ένα από τα βασικά μέτρα στα οποία συμφώνησαν είναι η δημιουργία ελεγχόμενων κέντρων υποδοχής τύπου «Αμυγδαλέζα» ή «Μόρια» αλλά... σε εθελοντική βάση.

Η Σύνοδος Κορυφής αποφάσισε την αυστηροποίηση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης με ενίσχυση της Frontex (Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), η παρουσία της οποίας στο Αιγαίο έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική.

Διαβάστε ακόμη: Κατέληξαν σε συμφωνία οι «28» για το μεταναστευτικό

Παράλληλα, αναφέρεται το - προς εξέταση - σχέδιο για θαλάσσιες πλατφόρμες αποβίβασης, όπου θα αποφασίζονται οι αιτήσεις ασύλου πριν οι αιτούντες φτάσουν στα ευρωπαϊκά εδάφη, ενώ θεσμοθετείται η «εθελοντική βάση» για την μετεγκατάσταση των προσφύγων (κάτι που ήθελαν ειδικά οι χώρες του Βίζενγκραντ - Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία).

Τέλος, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για να περιοριστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

•    Θα ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την αναχαίτιση των παράνομων διακινητών που δρουν από τη Λιβύη ή από άλλες χώρες.

•    Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για να υλοποιηθεί πλήρως η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, να αποτραπούν νέες διελεύσεις από την Τουρκία και να σταματήσουν οι ροές. Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και οι διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των κρατών μελών.

•    Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν αμελλητί την έννοια των περιφερειακών πλατφορμών αποβίβασης, σε στενή συνεργασία με σχετικές τρίτες χώρες, καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

•    Στο έδαφος της ΕΕ, η μέριμνα αυτών που διασώζονται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να αναλαμβάνεται βάσει κοινής προσπάθειας, μέσω της μεταγωγής σε ελεγχόμενα κέντρα που δημιουργούνται σε κράτη μέλη, μόνο σε εθελοντική βάση, εφόσον η ταχεία και ασφαλής επεξεργασία επιτρέπει, με πλήρη στήριξη της ΕΕ, να γίνεται διάκριση μεταξύ των παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι θα επιστρέφονται, και εκείνων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, για τους οποίους θα εφαρμόζεται η αρχή της αλληλεγγύης

•    Θα δρομολογηθεί η δεύτερη δόση του Μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και, παράλληλα, να μεταφερθούν 500 εκατομμύρια ευρώ από το 11ο αποθεματικό του ΕΤΑ στο Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική.

•    Ο υποστηρικτικός ρόλος του FRONTEX, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω αύξησης των πόρων και ενίσχυσης της εντολής του.

•    Οι δευτερογενείς μετακινήσεις αιτούντων άσυλο μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και του κεκτημένου του Σένγκεν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία εσωτερικά μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των μετακινήσεων αυτών και να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους προς τον σκοπό αυτόν.

Δείτε εδώ αναλυτικά το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για το μεταναστευτικό

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top