Νέα προσέγγιση για τον καρκίνο προτείνει η Κομισιόν

Θα στηρίξει τα κράτη μέλη για ενίσχυση του προσυμπτωματικού ελέγχου

Νέα προσέγγιση για τον καρκίνο προτείνει η Κομισιόν

Νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση του καρκίνου προτείνει σήμερα η Κομισιόν. Η νέα προσέγγιση ενισχύει τον προσυμπτωματικό έλεγχο και για αυτό η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διάδοση της υιοθέτησης του.

Με επίκεντρο την ανίχνευση των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο, στόχος της προτεινόμενης σύστασης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των προσυμπτωματικών ελέγχων ώστε να καλύπτουν περισσότερες ομάδες-στόχους και περισσότερα είδη καρκίνου.  

Αυτή η νέα προσέγγιση, η οποία βασίζεται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και στοιχεία, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι έως το 2025 θα προσφέρεται προσυμπτωματικός έλεγχος στο 90 % του πληθυσμού της ΕΕ που πληροί τις προϋποθέσεις για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

Η νέα σύσταση επεκτείνει επίσης τον οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου με βάση τον πληθυσμό, ώστε να συμπεριλαμβάνεται σ' αυτόν ο καρκίνος του πνεύμονα, του προστάτη και, υπό ορισμένες συνθήκες, του στομάχου.

Καρκίνος: Σε δύο χρόνια τα εμβόλια mRNA - «Ξεχωριστό για κάθε ασθενή»

Η σύσταση αποσκοπεί στην αύξηση της διάδοσης της υιοθέτησης του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου και του τραχήλου της μήτρας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή τέτοιων προσυμπτωματικών ελέγχων στο 90 % των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις έως το 2025.  

Επιπλέον, ο στοχευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα είδη καρκίνου, ιδίως στον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του στομάχου.  

Για να διευκολυνθεί ο πιο στοχευμένος και λιγότερο παρεμβατικός προσυμπτωματικός έλεγχος, η σύσταση: επεκτείνει την ομάδα-στόχο για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού ώστε να περιλαμβάνονται σ' αυτή γυναίκες ηλικίας μεταξύ 45 και 74 ετών (σε σύγκριση με την τρέχουσα ηλικιακή ομάδα των 50 έως 69 ετών)· συνιστά οι εξετάσεις για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) να πραγματοποιούνται σε γυναίκες ηλικίας 30 έως 65 ετών, κάθε 5 έτη ή ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης εμβολιασμού κατά του ιού HPV ζητεί τη διενέργεια εξετάσεων διαλογής για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε άτομα ηλικίας 50-74 ετών μέσω ανοσοχημικής εξέτασης κοπράνων για τον προσδιορισμό τυχόν περαιτέρω παρακολούθησης με ενδοσκόπηση/κολονοσκόπηση.

Καρκίνος: Πειραματικό εμβόλιο mRNA εξάλειψε όγκους σε ποντίκια

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και μεθόδους, η σύσταση επεκτείνει τον οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο σε τρία επιπλέον είδη καρκίνου:  

Διενέργεια εξετάσεων για τον καρκίνο του πνεύμονα στους μανιώδεις και πρώην καπνιστές ηλικίας 50-75 ετών.  

Διενέργεια εξετάσεων για τον καρκίνο του προστάτη σε άνδρες έως 70 ετών βάσει δοκιμών ειδικού προστατικού αντιγόνου, καθώς και μαγνητική τομογραφία (MRI) ως περαιτέρω παρακολούθηση.  

Προσυμπτωματικός έλεγχος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και επιτήρηση των προκαρκινικών βλαβών του στομάχου σε περιοχές με υψηλά ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του στομάχου και θνησιμότητας απ' αυτόν. 

Η σύσταση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ισότιμη πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, ώστε ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου να γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστούν κατάλληλες και έγκαιρες διαγνωστικές διαδικασίες, αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη και μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Επιπλέον, η σύσταση εισάγει την τακτική συστηματική παρακολούθηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για τον καρκίνο και του μητρώου ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο.

Στέλλα Κυριακίδου: «Αν δεν δράσουμε τώρα, ο καρκίνος θα γίνει η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ έως το 2035»

«Αν δεν δράσουμε τώρα, ο καρκίνος θα γίνει η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ έως το 2035» τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου σημειώνοντας πως για να αλλάξει αυτή η τάση θα πρέπει να βελτιωθεί η ανίχνευση του καρκίνου.

«Πρέπει να εξετάζουμε περισσότερο και πρέπει να εξετάζουμε καλύτερα» υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας πως έχουν περάσει 20 χρόνια από την υιοθέτηση των συστάσεων που ισχύουν σήμερα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ενώ η ιατρική και η τεχνολογία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Η Επίτροπος ανακοίνωσε επίσης πως η Κομισιόν θα παρέχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ για βελτίωση της έρευνας στους προσυμπτωματικούς έλεγχους, μέσω των προγραμμάτων EU4Health και Horizon Europe, ενώ θα προτείνει επιπρόσθετη χρηματοδότηση μέσω των κονδυλίων του EU4Health για το 2023.

Ακόμα, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αξιοποιήσουν κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής, και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + για σκοπούς συγχρηματοδότησης των απαραίτητων επενδύσεων.

Η κ. Κυριακίδου ανέφερε πως αναμένει από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις συστάσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου μέχρι τον Δεκέμβριο φέτος. Οι προτάσεις για επικαιροποίηση των συστάσεων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο αποτελούν βασικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, εξήγησε.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ψαρά

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top