ΕΕ: «Πράσινο φως» για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Αλβανία-Σκόπια

Οι δύο χώρες "σημείωσαν συγκεκριμένη πρόοδο"

Κομισιόν

Η Κομισιόν προτείνει σήμερα την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, κρίνοντας ότι οι δύο χώρες "σημείωσαν συγκεκριμένη πρόοδο και απέδειξαν τη δέσμευσή τους για την ευρωπαϊκή προοπτική", ακόμη και αν, όπως και πάλι η Κομισιόν καταγράφει "η συνολική υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων ποικίλλει". Η Κομισιόν υιοθέτησε τη σύσταση αυτή στο πλαίσιο του πακέτου των εκθέσεων για τη διεύρυνση που ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων νωρίτερα στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών είναι το μόνο όργανο στην ΕΕ που μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος και μάλιστα με ομοφωνία.

Συγκεκριμένα "η στρατηγική της Κομισιόν για τα Δυτικά Βαλκάνια του Φεβρουαρίου του 2018 δημιούργησε μια νέα δέσμευση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και δημιούργησε νέα δυναμική στην περιοχή", αναφέρει. "Ένα χρόνο μετά, οι χώρες εταίροι η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία αγκάλιασαν την ευκαιρία και υλοποίησαν τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στους τομείς που κρίθηκαν κρίσιμοι από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018", σημειώνει.

"Υπό το πρίσμα της σημαντικής προόδου που επιτεύχθηκε και των συναφών όρων, η Κομισιόν συνέστησε σήμερα να ανοίξει το Συμβούλιο ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία".

Ειδικά για τη Βόρεια Μακεδονία η Κομισιόν αναφέρει τα εξής:

"Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, η χώρα διατήρησε τις καλές της σχέσεις με άλλες χώρες της διεύρυνσης και συμμετείχε ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες. Έχουν αναληφθεί ιστορικά βήματα για τη βελτίωση των σχέσεων καλής γειτονίας, μεταξύ άλλων με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας Πρεσπών και την εφαρμογή της, θέτοντας τέλος σε μία από τις παλαιότερες διαφορές στην περιοχή. Η Επιτροπή προσβλέπει στη συνέχιση της εφαρμογής της διμερούς συνθήκης με τη Βουλγαρία".

Το δικαστικό σύστημα της χώρας έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο προετοιμασίας / είναι μετριοπαθώς προετοιμασμένο και έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος στην αντιμετώπιση των «προτεραιοτήτων για την επείγουσα μεταρρύθμιση» και των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας και της ομάδας ανωτάτων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα συστημικά ζητήματα κράτους δικαίου. Η χώρα επέδειξε συνεχή αποφασιστικότητα για τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος και η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου αποτελεί σταθερή βάση για τη συνεχή πρόοδο. Έχει προετοιμαστεί ένας νέος νόμος σχετικά με την Εισαγγελία για την ενσωμάτωση της ειδικής εισαγγελικής αρχής στο σύστημα των εισαγγελέων. Τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις σχετικά με ορισμένες υποθέσεις υψηλού προφίλ που καταθέτει η Ειδική Εισαγγελία. Πέρα από τις νομικές αλλαγές, όλοι οι δικαστικοί θεσμοί πρέπει να επιδείξουν το υποδειγματικότητά τους και να συμβάλουν, με πρόσθετες προσπάθειες, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Βόρεια Μακεδονία έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος μέσω της περαιτέρω εδραίωσης ενός ιστορικού όσον αφορά τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εξακρίβωση περιπτώσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου και μέσω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο. Από την άποψη αυτή, βελτιώθηκε το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς και ο διορισμός των νέων μελών της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς ήταν πολύ πιο διαφανής από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. Η Επιτροπή έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την προληπτική καταπολέμηση της διαφθοράς, με τη συμμετοχή αξιωματούχων υψηλού επιπέδου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Ειδικός Εισαγγελέας επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο στη διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Οι αρχές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταδείξουν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί εθνική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα εξουσιών. Ωστόσο, η διαφθορά επικρατεί σε πολλούς τομείς και παραμένει ζήτημα ανησυχίας.

Σε ότι αφορά την Αλβανία η Κομισιόν αναφέρει:

"Όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία, η Αλβανία εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά στην περιφερειακή συνεργασία και να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση διμερών θεμάτων με την Ελλάδα".

Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Αλβανία συμμορφώνεται γενικά με τα διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανέπτυξε το νομικό της πλαίσιο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Αλβανία κατέβαλε προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνή νομικά μέσα. Ωστόσο, η γενική εφαρμογή των μέσων αυτών πρέπει να ενισχυθεί. Το νομικό πλαίσιο βελτιώθηκε στους τομείς των δικαιωμάτων του παιδιού και της ενδοοικογενειακής βίας. Ένας νέος νόμος για την κοινωνική στέγαση εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον Μάιο του 2018, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας του δικαιώματος στέγασης των πλέον ευάλωτων μελών των κοινοτήτων Ρομά. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την ενοποίηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, το γενικό νομοθετικό περιβάλλον ευνοεί την άσκηση της ελευθερίας έκφρασης, αλλά η εφαρμογή απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες.

Το δικαστικό σύστημα της Αλβανίας έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας. Η εφαρμογή μιας συνολικής και διεξοδικής μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης συνεχίστηκε με συνέπεια, με αποτέλεσμα να σημειωθεί γενική πρόοδος. Οι νέοι θεσμοί για την αυτοδιοίκηση του δικαστικού σώματος, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο Ανώτατος Εισαγγελέας και το Συμβούλιο Διορισμών Δικαιοσύνης έχουν δημιουργηθεί και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας του δικαστικού σώματος.  "Αυτά τα συγκεκριμένα και αξιόπιστα αποτελέσματα έχουν ενισχύσει σημαντικά τον τομέα και την εδραίωση της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, του επαγγελματισμού και της λογοδοσίας του δικαστικού σώματος", αναφέρει η Κομισιόν.

Η Αλβανία έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος, ιδίως με την έγκριση του νέου σχεδίου δράσης 2018-2020 για την εφαρμογή της διατομεακής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, των τροποποιήσεων του νόμου για τη δήλωση και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και την έγκριση του Κώδικα Συμπεριφοράς των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Η δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς έχει αυξήσει την ενεργό δράση των διοικητικών ερευνών.

Η άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για τους εισαγγελείς και την αστυνομία συνέχισε να βελτιώνεται. Σημαντική πρόοδος συνεχίστηκε με την ενίσχυση των ιστορικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Η Κομισιόν καταγράφει κάθε κίνηση συγκεκριμένα , αλλά αναφέρει ότι συνολικά, η διαφθορά επικρατεί σε πολλούς τομείς και εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ανησυχίας.

Η Αλβανία έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων έχουν εντατικοποιηθεί. Πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις οδήγησαν σε πολλαπλές συλλήψεις και έγιναν ορισμένες σημαντικές κατηγορίες και καταδίκες. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στη σύλληψη και τη δίωξη γνωστών ηγετών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Εντατικοποιήθηκε επίσης η διεθνής αστυνομική συνεργασία, ιδίως με τα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που οδήγησε σε ορισμένες επιτυχημένες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας επιβολής του νόμου. .

Η Κομισιόν εξέδωσε επίσης σήμερα τη γνωμοδότησή της για την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με αναλυτική έκθεση που εξετάζει για πρώτη φορά την κατάσταση στη χώρα έναντι όλων των προτύπων που ισχύουν για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση θα πρέπει να αρχίσουν μόλις η Βοσνία και Ερζεγοβίνη επιτύχει τον απαραίτητο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να βελτιώσει θεμελιωδώς το νομοθετικό και θεσμικό της πλαίσιο για να εξασφαλίσει ότι θα πληροί ορισμένες λεπτομερείς προτεραιότητες στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου
 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top