Παρέμβαση στο κείμενο των διαπραγματευτικών κατευθύνσεων των Ευρωπαίων ηγετών για το θέμα του Brexit, πραγματοποίησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ και εξασφάλισαν την συμπερίληψη ειδικής παραγράφου που ξεκαθαρίζει ότι η ρύθμιση για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία δεν συνιστά κανενός είδους νομικό προηγούμενο για την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το κείμενο των κατευθύνσεων για την διαπραγμάτευση του Brexit προβλέπει αφενός το στόχο για "μαλακά” σύνορα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που αποτελεί τμήμα του "Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας", που είναι κοινώς γνωστό ως Ηνωμένο Βασίλειο, αφετέρου προβλέπει πως στη βάσης της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής (της 10ης Απριλίου του 1998 για τη διαδικασία ειρήνευσης στη Β.Ιρλανδία) η "ένωση της Ιρλανδίας μπορεί να επιτευχθεί με ειρηνικά μέσα" και το συνολικό κράτος που θα μπορούσε να προκύψει θα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά όμως κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Κύπρος ζήτησαν να προστεθεί διευκρινιστική παράγραφος για να μην δημιουργείται γενικό προηγούμενο.

Συγκεκριμένα οι δύο παράγραφοι έχουν ως εξής: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει ρητά έναν συμφωνημένο μηχανισμό με τον οποίο μια ενωμένη Ιρλανδία μπορεί να επιτευχθεί με ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα. Και, σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ολόκληρη η επικράτεια μιας τέτοιας ενωμένης Ιρλανδίας θα είναι έτσι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές μετά από την κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης της ΕΕ κατανοώντας ότι δεν αποτελούν προηγούμενο για κάθε νομική πράξη της Ένωσης ή για οποιεσδήποτε σχέσεις μεταξύ της Ένωσης με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς». 

Του Θάνου Αθανασίου Βρυξέλλες 

Tags: