Θριαμβολογίες από Κομισιόν: Για πρώτη φορά από το 2006 τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξη για Ελλάδα

Τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του STAR στις Βρυξέλλες

Κομισιόν: Αναπτύσσεται και πάλι η Ελλάδα

«Η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται και πάλι», ενώ το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 1,6% το 2017, σύμφωνα με τις χειμερινές «ενδιάμεσες» οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το ελληνικό κεφάλαιο της έκθεσης των ενδιάμεσων προβλέψεων  «η ανάκαμψη αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη της απασχόλησης». Το κείμενο αναφέρει ότι «η σταθερή δέσμευση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραμένει ζωτικής σημασίας για τη συνεχή επέκταση» της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που προσφέρει η Κομισιόν, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,3% (σε τριμηνιαία βάση) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,1% (σε ετήσια βάση) για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2017 και σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 2006 που η ελληνική οικονομία «έχει αυξηθεί για τρία συνεχόμενα τρίμηνα», λέει η Κομισιόν. Εν τω μεταξύ, η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται, σύμφωνα με την Κομισιόν, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 20,7% τον Οκτώβριο του 2017, δηλαδή κατά 2,7 μονάδες από το τέλος του 2016. Σύμφωνα με την έκθεση, η βελτίωση οφείλεται «στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς το μέγεθος του εργατικού δυναμικού ήταν γενικά σταθερό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8% (σε ετήσια βάση) τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2017 και η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με την οικονομική ανάκαμψη.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός έφθασε το 1,1% το 2017, «κάτι που οφείλεται στην ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας και στην αύξηση της έμμεσης φορολογίας». «Ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί το 2018, καθώς ο πυρήνας του πληθωρισμού φαίνεται απίθανο να αντισταθμίσει πλήρως τις εξασθενημένες επιδράσεις βάσης που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας» αναφέρει η έκθεση.

Επιπλέον, οι καθαρές εξαγωγές αποδείχθηκαν «βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας ότι η Ελλάδα επωφελείται επίσης από την ευρύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη» και «τις βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα της χώρας που επιτυγχάνουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Η ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης «παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων του 2017», γεγονός που «μείωσε κάπως το περιθώριο αποταμίευσης». Η μείωση των επενδύσεων πιθανότατα συνδέθηκε με δυσμενείς επιπτώσεις που προκλήθηκαν από το καθυστερημένο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης σταθερότητας το τρίτο τρίμηνο.

Επιπλέον το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να φθάσει το 2,5% τόσο το 2018 όσο και το 2019. Η Κομισιόν σημειώνει ότι η διαρκής βελτίωση της αγοράς εργασίας και του καταναλωτικού κλίματος έχει θα αυξήσει την ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα «αναμένεται επίσης να βελτιωθεί περαιτέρω» αν και «οι όροι χρηματοδότησης μπορούν να βελτιωθούν μόνο σταδιακά, οδηγώντας σε μέτρια αύξηση των επενδύσεων».

Το 2019 οι επενδύσεις «προβλέπεται να αναπτυχθούν πιο δυναμικά και θα αποτελέσουν σημαντικό θετικό παράγοντα για την ανάπτυξη». Τέλος, η «ισχυρή εξωτερική ζήτηση πρέπει να δώσει ώθηση στις καθαρές εξαγωγές, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης το 2018, υποστηρίζοντας τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας προς τον τομέα του εμπορίου».

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top