Τελευταία ευκαιρία για την επιδότηση έως 17.000 ευρώ σε ανέργους

Αφορά ανέργους έως 29 ετών που θα αναπτύξουν επιχείρηση

Άνεργοι ΟΑΕΔ

Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, θα έχουν περιθώριο να υποβάλλουν αίτηση όσοι άνεργοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ με έως 17.000 ευρώ για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών» απαρτίζεται από τρεις άξονες, ανάμεσα στους οποίους είναι η επιδότηση με ποσό 10.000 ή 17.000 για 12 ή 18 μήνες, αντίστοιχα.

Κάρτες Ανεργίας: Με αποστολή email θα ενημερώνονται οι κάτοχοι

Επιχορήγηση έως 17.000 ευρώ σε ανέργους 18-29 ετών

Τα βασικά στάδια του προγράμματος:

1.    Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας

2.    Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (1 δια ζώσης, 5 εξ’ αποστάσεως)

3.    Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων της παρούσας πρόσκλησης.

Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top