Κομισιόν: Η Ελλάδα πρέπει να ελέγξει την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η χώρα έχει δύο μήνες να λάβει τα απαραίτητα μέτρα

ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Κομισιόν καλεί την Τετάρτη την Ελλάδα και άλλα δύο Κράτη Μέλη να εγκρίνουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Κομισιόν για το άσυλο: Άδεια παραμονής τριών ετών, αλλά ανανεώσιμη

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτρέπει τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα να εγκρίνουν τα πρώτα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, όπως απαιτείται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να καταρτίζουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν τα αντίστοιχα προγράμματα για τον περιορισμό των ετήσιων εκπομπών τους.

Η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα Κ-Μ θα έπρεπε να έχουν παράσχει τα πρώτα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κομισιόν έως την 1η Απριλίου 2019. Παρά τις προηγούμενες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ρουμανία δεν έχουν μέχρι στιγμής εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να εκδώσει επίσημη προειδοποιητική επιστολή δίνοντας στις χώρες προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να υιοθετήσουν και να κοινοποιήσουν τα σχέδιά τους εντός της προθεσμίας. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί συγκεκριμένα την Ελλάδα να προστατεύσει τον πληθυσμό της από τη ρύπανση του αέρα και  συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50 / ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.

Κοροναϊός: H Koμισιόν θα χορηγήσει 10 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνά του

Το εθνικό σύστημα θα πρέπει να μετρά αξιόπιστα, να ενημερώνει το κοινό και να αναφέρει σχετικά με τη βαρύτητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την αναποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της ρύπανσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση σε όλη την επικράτειά της για ορισμένα έτη. Επίσης, δεν μπόρεσε να παράσχει στοιχεία για το πού προκύπτουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου (NO2) στις οποίες ο πληθυσμός είναι πιθανό να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα. Αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη και ανεπαρκή θέση των σημείων δειγματοληψίας σε ορισμένους οικισμούς.

Η Ελλάδα έχει επίσης λάβει ανεπαρκή μέτρα για τη μείωση όσο το δυνατόν συντομότερα της ρύπανσης από NO2 στην Αθήνα, η οποία υπερέβη το ανώτατο όριο από το 2010. Επιστολή προειδοποίησης στάλθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Καθώς η χώρα δεν έχει ακόμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, η Κομισιόν αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη.

Η Κομισιόν... «ξεσκονίζει» το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης

Η Ελλάδα έχει δύο μήνες για να απαντήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εάν η Ελλάδα δεν ενεργήσει εντός των επόμενων δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top