Φορολογικές δηλώσεις: Πώς θα δηλωθούν τα ενοίκια από Airbnb

Τι να προσέξετε για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ελέγχους σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προγραμματίζει η ΑΑΔΕ / Βίντεο: Alpha

Με συντελεστές έως και 45% θα φορολογηθούν όσοι εισέπραξαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb το 2022.

Τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb πρώτα θα αποτυπωθούν αναλυτικά στον έντυπο Ε2 και μετά θα μεταφερθούν αυτόματα στο έντυπο Ε1, ενώ τα πρόστιμα είναι «τσουχτερά» για όσους αποκρύψουν εισοδήματα.

Nέοι κανόνες για την AirBnB και την Booking

Σημνειώνεται πως τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν και για τις μακροχρόνιες και συγκεκριμένα φορολογούνται ως εξής:

ΕΕ: Η Airbnb πρέπει να κοινοποιεί πληροφορίες για τις μισθώσεις στην εφορία

- 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος

- 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

Σε υψηλό 6ετίας η τιμή της ζάχαρης και έρχονται… χειρότερα

- 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος

Σημειώνεται πως από τα εισοδήματα αφαιρείται ποσοστό 5%, το οποίο αναγνωρίζεται ως δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση του ακινήτου.

Πώς θα δηλωθούν τα ενοίκια από Airbnb και άλλες πλατφόρμες

1. Στο έντυπο Ε2 καταχωρείται η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτή εισόδημα, ενώ η μη οικοδομημένη ακίνητη περιουσία καταχωρείται μόνο αν αποφέρει εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό.

 

Σε υψηλό 6ετίας η τιμή της ζάχαρης και έρχονται… χειρότερα

2. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για όλο το χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη «ΚΕΝΟ» και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενή.

3. Στην στήλη  4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.

Το νέο κόλπο για παράνομες χρεώσεις στα ταξί – Τι να προσέξετε

4. Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών.

5.  Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.  

Αλλαγές στο ωράριο των καταστημάτων: Έρχεται και 24ωρη λειτουργία

6.  Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, ανά κατηγορία χρήσης ακινήτου, και όταν εισπράττεται αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου.

7. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα, που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2022.

8. Στον κωδικό 63: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

9. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

10. Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος εισέπραξε από ενοίκια 15.000 ευρώ το 2022.

Αφού αφαιρεθεί το 5%, απομένει φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια 14.250 ευρώ.

Ο φόρος, που αναλογεί, θα υπολογιστεί ως εξής:

– 12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ
– 3.000 ευρώ x 35% = 1.050 ευρώ

Συνολικά, ο φόρος που προκύπτει είναι 1.850 ευρώ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top