Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με όλα τα μέτρα οικονομικής στήριξης 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης 

Μέγαρο Μαξίμου

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με όλα τα νέα  μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ποιοι θα πάρουν το δώρο Πάσχα έως τις 15 Απριλίου

Όπως αναφέρεται εισαγωγικά στο ΦΕΚ  τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη:  

-Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών. 

-Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που παρέχουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων:

•    Την καταβολή Δώρου  Πάσχα
•    Την έκπτωση 25% επί βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
•    Τη μείωση εισφορών κατά 25%
•    Την αναστολή καταβολής δόσεων ρυθμίσεων
•    Την παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών. 

Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα: ΠΝΠ ΜΕΤΡΑ

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top