Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευσή του αποφάσισε την παράταση της διαρκείας λειτουργίας του Ταμείου για ακόμη τρία (3) χρόνια, δηλαδή μέχρι 1.7.2020.

Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς το Ταμείο δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του.

Σημειώνεται ότι μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι πλέον η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Tags: