Κατατέθηκε το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Αλλά συνεχίζονται οι μαραθώνιες διαβουλεύσεις - Διαβάστε τα νέα όρια

Βουλή

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, το νομοσχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων ότι στη ρύθμιση εντάσσονται τα επιχειρηματικά δάνεια με αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 175.000 ευρώ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση (στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, όλα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία) η προστασία θα παρέχεται σε αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας στις 250.000 ευρώ.

Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, νόμισμα,πλην ευρώ, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι διατάξεις  κατατίθενται στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία με τους θεσμούς, αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με στόχο ανάμεσα στη  συνεδρίαση στην Επιτροπή της Βουλής, (η οποία δεν αποκλείεται να διεξαχθεί ακόμη και την Τρίτη 27 Μαρτίου)   και στην εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. 

Σε διαφορετική περίπτωση βέβαια, το νομοσχέδιο θα λάβει χαρακτήρα «μονομερούς ενέργειας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμη και για τις πολιτικές εξελίξεις, αν και στο οικονομικό επιτελείο διαβεβαιώνουν σε όλους τους τόνους ότι ο στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας και το «ξεκλείδωμα» της δόσης από το επερχόμενο Eurogroup.          

Σύμφωνα με πληροφορίες, την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από τη ρευστοποίηση. Ωστόσο η διάταξη αυτή εφαρμόζονται μόνο σε αιτήσεις που ασκήθηκαν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Η χρονικά περιορισμένη ισχύς της εν λόγω διάταξης δικαιολογείται «από το γεγονός ότι αντανακλά μία οικονομική συγκυρία, η οποία έχει ήδη αρχίσει να μεταβάλλεται». 

Προϋποθέσεις μεταξύ άλλων είναι:   

-Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

-  Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόμα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει την αίτηση μόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσμίας 5 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου.

- Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 5, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

- Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

-Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου . 

 -Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα , με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

Προηγουμένως σήμερα υπήρξε πολύωρη τηλεδιάσκεψη το απόγευμα ανάμεσα σε υπουργούς της κυβέρνησης και τους επικεφαλής των Θεσμών για να υπάρξουν οι μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις. 

Υπάρχει όμως ακόμα απόσταση σε διάφορα σημεία, όπως:

•    δευτερογενής νομοθεσία (υπουργικές αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου- είχε αναφερθεί και ο Κοστέλο στο θέμα)

•    οι όροι αναστολής των πλειστηριασμών (π.χ. όταν κάποιος έχει δάνεια σε διαφορετικές τράπεζες)

•    οι διαδικασίες δικαστικής προστασίας του νόμου Κατσέλη

•    οι όροι υπαγωγής των επιχειρηματικών δανείων (οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να μην τρελαίνονται από τη χαρά τους)

Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ανησυχίες για τα προβλήματα που θα ανακύψουν στο μεταβατικό χρονικό διάστημα της πλήρους λειτουργίας της νέας πλατφόρμας 

Πάντως,  μετά από τις σημερινές εξελίξεις κι εφόσον δεν υπάρξουν δραματικές ανατροπές τις επόμενες ημέρες, φαντάζει, πλέον, πιο πιθανό το σενάριο της εκταμίευσης των 970 εκ. ευρώ στο Eurogroup της 5ης Απριλίου

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top