Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Από 80 έως 650 ευρώ το ποσό που θα δοθεί

Βάσει βαθμοημερών και όχι με γεωγραφικές ζώνες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης για το 2021.

Ο υπολογισμός θα γίνει με βάσει το πόσες ημέρες καταγράφει μια περιοχή θερμοκρασίες κάτω των 15,5 βαθμών Κελσίου τον χρόνο, ώστε να είναι πιο δίκαιη η κατανομή του επιδόματος.

Επίδομα θέρμανσης 2020: Ξεκινούν οι αιτήσεις την επόμενη εβδομάδα

Το ελάχιστο ποσό, που θα δοθεί στους δικαιούχους, θα είναι τα 80 ευρώ, ενώ το μέγιστο θα φτάσει τα 650 ευρώ.

Για πρώτη φορά, το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί, εκτός από πετρέλαιο θέρμανσης, και για φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ).

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

•    Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

•    Έως την 31η Μαρτίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

•    Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός τους πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουάριου 2021 στην πλατφόρμα έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

•    Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), που εκδόθηκε, είναι φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα, που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ως εξής:

•    Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

•    Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

•    Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ που κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top