Ουραγός στα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ η Ελλάδα

   Πού καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά 

Το 2019, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 Κρατών Μελών (ΕΕ) ανήλθε στο 73,1%, αυξημένο σε σύγκριση με το 2018 (72,4%), σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. 

Ο στόχος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι να επιτευχθεί ένα συνολικό ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 τουλάχιστον 75% στην ΕΕ έως το 2020. Ο στόχος αυτός έχει μεταφραστεί σε διαφορετικούς εθνικούς στόχους προκειμένου να αντικατοπτρίζει την κατάσταση και τις δυνατότητες κάθε κράτους μέλους να συμβάλει στον κοινό στόχο.

18.800 ευρώ το πρωτογενές εισόδημα ανά κάτοικο στην EE το 2018 

Σύμφωνα με την Eurostat, η ανοδική τάση του ποσοστού απασχόλησης είναι ορατή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες κατά την περίοδο έως το 2019. Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών έφτασε το 79,0% το 2019, έχοντας αυξηθεί σταθερά από το 2013. Όσον αφορά τις γυναίκες, το ποσοστό απασχόλησης τους συνεχώς αυξήθηκε από το 2010 και έφτασε το 67,3% το 2019. Ομοίως, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά, από 35,0% το 2000 σε 59,1% το 2019. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των ηλικιωμένων εργαζομένων είναι επίσης ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση.

Eurostat: Μόλις ένας στους τρεις διευθυντές είναι γυναίκα στην ΕΕ

Σε σύγκριση με το 2018, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών αυξήθηκε το 2019 σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Σουηδία, όπου μειώθηκε ελαφρά (-0,3  μονάδες) αν και παρέμεινε σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Αυξήθηκε δε πιο έντονα στη Βουλγαρία (+2,6), Την Κύπρο (+1,8), την Ελλάδα και τη Μάλτα (από +1,7) και την Κροατία (+ 1,5).

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφηκαν στη Σουηδία (82,1%), στη Γερμανία (80,6%), στην Τσεχία (80,3%), στην Εσθονία (80,2%) και στις Κάτω Χώρες (80,1%).

Τους εθνικούς τους στόχους για αυτόν τον δείκτη υπερέβησαν οι 5 παραπάν, όπως συνέβη για την Ιρλανδία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (61,2%), παρόλο που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους (+1,7%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (63,5%, +0,5%), την Κροατία (66,7%, +1,5% ) καθώς και η Ισπανία (68,0%, +1,0).

Τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών, ωστόσο, διέφεραν σημαντικά το 2019. Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν χαμηλότερη στη Λιθουανία (77,4% για τις γυναίκες έναντι 79,0% για τους άνδρες ή - 1,6), Φινλανδία (-2,7), Λετονία (-3,8) και Σουηδία (-4,7). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών παρατηρήθηκε στην Ελλάδα και τη Μάλτα (και οι δύο -20,0). Μεγάλα κενά σημειώθηκαν επίσης στην Ιταλία (-19,6) και στη Ρουμανία (-19,0). Σε επίπεδο ΕΕ, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 20 έως 64 ετών (67,3%) και του ποσοστού ανδρών ηλικίας 20 έως 64 ετών (79,0%) ήταν -11,7 π.μ. το 2019.

Επιπλέον, από 35,0% το 2000, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά και έφτασε το 59,1% το 2019. Η αύξηση ήταν ισχυρότερη για τις γυναίκες (από 25,4% το 2000 σε 52,6% το 2019) από ό, τι για τους άνδρες (45,2 % το 2000 έναντι 66,0% το 2019). Κατά συνέπεια, το χάσμα μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ μειώθηκε, από διαφορά -19,8 το 2000 σε διαφορά -13,4 το 2019.

Τέλος, καταγράφεται ότι το 2019, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού ηλικίας 55 έως 64 ετών απασχολούνταν σε 21 χώρες. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης για αυτήν την ηλικιακή ομάδα παρατηρήθηκε στη Σουηδία (77,7%), μπροστά από τη Γερμανία (72,7%), την Εσθονία (72,5%) και τη Δανία (71,3%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (43,1%), στην Ελλάδα (43,2%) και στην Κροατία (43,9%). Σε σύγκριση με το 2018, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών αυξήθηκε το 2019 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση τη Σουηδία.


 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top