Μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και… μεγάλη υπομονή δείχνει ο επιχειρηματικός κόσμος για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον σχεδόν 30.000 ενδιαφερόμενοι (συγκεκριμένα 29.375), ξεκινώντας την αίτηση υπαγωγής.

Ήδη, πάνω από 5.000 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να ενταχθούν στην πλατφόρμα και έχουν υποβληθεί οριστικά 764 αιτήσεις.

Το εντυπωσιακό είναι, ωστόσο, πως οι περιπτώσεις αυτών που ρύθμισαν επιτυχώς τα χρέη τους είναι μόλις… 22!

Αφορούν, κυρίως, περιπτώσεις χρεών προς ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών), όπου προσφέρεται διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις.

 

Tags: