Μισθωτοί και συνταξιούχοι που εισέπραξαν τις αποδοχές τους στο τέλος του Ιανουαρίου διαπίστωσαν ότι πήραν λιγότερα καθαρά στο χέρι.

Ο λόγος είναι η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στη παρακράτηση του φόρου εισοδήματος που είχαν κάθε μήνα.

Οι μειώσεις στα καθαρά στο χέρι ποικίλουν ανάλογα με το ύψος των αποδοχών και ξεκινούν από 50 λεπτά για να φθάσουν στα έως τα 60 ευρώ.

Στη γενιά των 700 ευρώ το μήνα η διαφορά είναι μικρή στα 50 λεπτά και δεν έγινε αντιληπτή, όπως και σε αποδοχές της τάξης των 1.500 ευρώ μικτών όπου το 1,5%  φθάνει σχεδόν τα 3 ευρώ το μήνα λιγότερα.

Από εκεί και πάνω όσο ανεβαίνουν οι αποδοχές τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση των καθαρών που εισπράττει ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Tags: