Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της αλλαγής φύλου

Με αίτηση του ενδιαφερόμενου και δικαστική απόφαση

Νομοσχέδιο για  την αναγνώριση της αλλαγής φύλου

Κατατέθηκε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής το νομοσχέδιο τη νομική αναγνώριση της αλλαγής φύλου και για τον Εθνικό Μηχανισμό  Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «κάθε  πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του»  ενώ  «ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει δε την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στην βούληση του προσώπου».

Ορίζεται ακόμη ότι «σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου, το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του ώστε αυτό να αντιστοιχεί στην βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος και την εξωτερική του εικόνα». Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη διόρθωση καταχωρισμένου φύλου, η οποία γίνεται με δικαστική απόφαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική αγωγή ή επέμβαση».  

Η αλλαγή φύλου επιτρέπεται μία μόνο φορά μετά τη νέα ληξιαρχική πράξη.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού  Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top