Τελευταία ευκαιρία για τα δασικά αυθαίρετα

Ανοίγει η πλατφόρμα για την τακτοποίησή τους

Δάσος αυθαίρετα

Εντός των επομένων ημέρων θα ανοίξει η πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο για την υπαγωγή των δασικών αυθαιρέτων σε διαδικασία τακτοποίησης.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν – σε αυτή τη φάση – εξαίρεση από την κατεδάφιση, διαγραφή καταλογισμένων προστίμων, πάγωμα των νέων προστίμων, αλλά και συμψηφισμό, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων.

Διευκρινίζεται ότι μετά την υπαγωγή στην πλατφόρμα θα γίνει έλεγχος των δικαιωμάτων από τις διευθύνσεις δασών για την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος.

Δηλώσεις για αυθαίρετα: Παράταση κατά ένα έτος στην υποβολή δικαιολογητικών

Στην περίπτωση που κατά την τελική έκβαση του δασικού χάρτη το ακίνητό τους εξαιρεθεί ή βεβαιωθεί πως δεν είναι δασικό, τότε και μόνο τότε, μπορούν να πετύχουν την τακτοποίησή τους αλλά και την επιστροφή τελών και προστίμων που έχουν καταβάλει.

Ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες

Σημειώνεται πως η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα αλλά συγκεντρώσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις (είναι οι λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις»).

Εκτιμάται πως το θέμα αφορά – τουλάχιστον – ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με την τοπογράφο – πολεοδόμο μηχανικό Γραμματή Μπακλατσή οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης είναι: η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία, η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011, να μη βρίσκεται σε περιοχές του δικτύου Νatura 2000, να μη βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα, να μη βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού (και παλιού αιγιαλού), να μη βρίσκεται εντός ζώνης παραλίας, να μην κτίστηκε σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή (εάν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά τον χρόνο κατασκευής).

«Είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στους ιδιοκτήτες που έχουν τέτοιου είδους αυθαίρετα», ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς.

«Μέσω της δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που ανοίγει μέσα στις επόμενες μέρες τούς δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν την περιουσία τους. Ξεκαθαρίζει έτσι το τοπίο για τα σπίτια που βρίσκονται σε περιοχές και θέσεις που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της δασικής υπηρεσίας, ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας και παραμένει εκκρεμές επί δεκαετίες», σημειώνει ο ίδιος.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση που θα υποβληθεί (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κτηματολογίου) περιλαμβάνονται (σε μορφή pdf) τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Δήλωση μηχανικού (υπογεγραμμένη) με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών.

Κατά περίπτωση, η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη. Το αποδεικτικό έκδοσης πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Εδώ, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως στην περίπτωση που ο αναρτημένος δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί Κτηματολόγιο, θα υπάρχει η δυνατότητα με καταχώριση του ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου, έκδοσης «ειδικού αποσπάσματος» που θα περιλαμβάνει το γεωτεμάχιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος, τα στοιχεία του οποίου θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των ορίων του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top