Τις 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τους πολίτες παρουσίασε ο Πιτσιλής  

Όλες οι συναλλαγές με την εφορία που μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά     

laptop

Τον χάρτη με τις 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής. 

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμιών υποβολής καταστάσεων ταμειακών μηχανών

Οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για πολίτες και επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Φορολογικό Μητρώο

1. ΕΚΔΟΣΗ και ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ μέσω ταυτοποίησης αριθμού κινητού τηλεφώνου. Αφορά φυσικά πρόσωπα και παρέχεται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου.

2. ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ μέσω βιντεοκλήσης (myAADElive). Αφορά φυσικά πρόσωπα, με ταυτοποίησή τους μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να προβαίνουν με ηλεκτρονική αίτηση σε αλλαγή της Διεύθυνσης Κατοικίας τους. Εν συνεχεία η ΔΟΥ, χωρίς παρουσία του ενδιαφερόμενου, επεξεργάζεται την αίτηση και εγκρίνει ή απορρίπτει (αναγράφοντας την αιτιολογία απόρριψης) το αίτημα του φορολογούμενου.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΑΜΩΝ και ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ. Άμεσα και εύκολα γίνεται πλέον κεντρικά και αυτόματα, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ, η ενημέρωση γάμων και διαζυγίων.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ. Άμεσα ενημερώνεται το Φορολογικό Μητρώο και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των συγγενών στη ΔΟΥ.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Σε καθημερινή βάση γίνεται πλέον κεντρικά και αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία, η ενημέρωση των ΑΔΤ που αντικαθίστανται ή απενεργοποιούνται (κλοπές, απώλειες).

7. ΙΒΑΝ για επιστροφές, πιστώσεις. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τον λογαριασμό τους, σε μορφή ΙΒΑΝ ώστε σε περίπτωση που προκύπτει επιστροφή φόρου να πραγματοποιείται άμεσα η πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου. Οι ΙΒΑΝ διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τα Ιδρύματα Πληρωμών ώστε επιβεβαιώνεται ο δικαιούχος/ συνδικαιούχοι. Μέχρι στιγμής, πάνω από 3,77 εκατομμύρια IBAN έχουν δηλωθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet.

8. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ για την καταχώριση στοιχείων ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής


Β. Πληρωμές, Επιστροφές Φόρων, Ρυθμίσεις

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να παρακολουθούν τις ανοιχτές βεβαιωμένες οφειλές τους (ρυθμισμένες και μη) καθώς και το ιστορικό των πληρωμών τους μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών.

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ myTAXISnet. Δυνατότητα πληρωμής όλων των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών με κάρτα πληρωμών μέσω του myTAXISnet, με άμεση ενημέρωση των οφειλών.

11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ν. 4152/2013. Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4152/2013 (24 ή 48 δόσεις).

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. από άλλες χώρες της Ε.Ε.

13. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ στην εφαρμογή myTAXISnet

ΑΑΔΕ: Ανοίγει ο δρόμος για τις αγοραπωλησίες ακινήτων μέσω διαδικτύου

 
Γ. Δηλωτικές Υποχρεώσεις

Εισόδημα

14. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Μέσω της εφαρμογής Εισοδήματος του TAXISnet, φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3 καθώς και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.

15. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.

16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΦΟΡΩΝ. Επιχειρήσεις, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. Συγκεκριμένα:

- Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

- Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση & προκαταβολή)

- Μερίσματα, Τόκοι και Δικαιώματα

- Εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού

- Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών

- Φόρος Εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

- Δήλωση από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών

- Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238/1994)

- Οριστική ΦΜΥ (Ε7) για τα έτη 2006 έως 2014

- Β΄ Αντίτυπο βεβαιώσεων αποδοχών

- Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) οικονομικού Έτους 2014

- Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) οικ. Έτους 2014.

17. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. Από την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

18. ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ και μελών συμφώνου συμβίωσης. Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Εγκύκλιος για τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων
Οι κωδικοί για τα αφορολόγητα ποσά

Οχήματα

19. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (myCAR). Ο ιδιοκτήτης μπορεί να δει την κατάσταση των οχημάτων ιδιοκτησίας του, να θέσει το όχημα σε ακινησία ή κυκλοφορία με ψηφιακή αίτηση και χωρίς κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ και να λάβει την ειδοποίηση πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας για τα οχήματά του.

Περιουσία

20. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (myProperty): Μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά οι περισσότερες περιπτώσεις δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (Ε9). Μέσα από το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2011 και μετά.

22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Από αυτήν την εφαρμογή ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει/να δει/να αποδεχτεί δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία. Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

23. ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Από την υπηρεσία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να καταχωρήσουν το εκμισθωμένο ακίνητο στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς επίσης και να υποβάλουν τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

24. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15% (ΕΦΑ).

Διαβάστε και τις 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τους πολίτες: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΑΔΕ       

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top