Έρχεται «Γέφυρα 2» για επιδότηση σε «πράσινα» και «κόκκινα» δάνεια

9μηνη επιδότηση για δάνεια έως 250.000 σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Κατά τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου, παρατάθηκε το πρόγραμμα «Γέφυρα» για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια

Ενα νέο πρόγραμμα «Γέφυρα» για πράσινα και κόκκινα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων σχεδιάζει να ενεργοποιήσει στυς πρώτους μήνες του έτους η κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ», που θα επιδοτεί για 9 μήνες τη μηνιαία δόση των δανείων ύψους έως 250.000 ευρώ ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων -με εξασφαλίσεις και μη- και με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση.

Στεγαστικά δάνεια: Παράταση τριών μηνών για το πρόγραμμα «Γέφυρα»

Η μέγιστη κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης θα φθάνει τα 600 ευρώ στα εξυπηρετούμενα δάνεια , στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια  το ανώτερο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα 500 ευρώ ενώ στα δάνεια που έχουν καταγγελθεί στα 300 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης

Εξυπηρετούμενα δάνεια: Για όσα δάνεια εξυπηρετούνται κανονικά μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020 η επιδότηση για το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα φτάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης. Για το δεύτερο τρίμηνο του «Γέφυρα 2» θα φτάνει το 80% και για το τρίτο τρίμηνο θα υποχωρεί στο 70% της μηνιαίας δόσης. Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στην περίπτωση που το δάνειο ήταν τον Φεβρουάριο του 2020 σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, η αίτηση που υποβάλλεται από τον δανειολήπτη-δικαιούχο της επιδότησης θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, οι τράπεζες θα παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Για να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης, θα πρέπει το δάνειο να έχει ρυθμιστεί κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα φτάνει το 80%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο θα ανέλθει στο 70% και το τρίτο τρίμηνο στο 60%. Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέλθει στα 500 ευρώ. 

Δάνεια που έχουν καταγγελθεί: Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα δάνεια που βρίσκονταν τον Φεβρουάριο του 2020 σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, καθώς, για να ξεκινήσει η επιδότηση της δόσης του δανείου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ρύθμιση μετά από συμφωνία οφειλέτη - τράπεζας. Για τα δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή όσα έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης, στο 50% το δεύτερο τρίμηνο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα οριστεί στα 300 ευρώ.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top