Επικουρικές: Αναδρομικά από το 2016 για 300.000 συνταξιούχους

Έως 300 ευρώ τον μήνα – Ποιους αφορά

Κέρματα και ρολόι

Αναδρομικά 40 μηνών λόγω λαθών στον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων το 2016 οφείλονται σε 300.000 συνταξιούχους, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Σύμφωνα με το δίκτυο, τα νέα αναδρομικά κυμαίνονται από 80 έως 299,06 ευρώ τον μήνα και αφορούν συνταξιούχους από 12 πρώην Ταμεία.

1.    ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ,
2.    ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες),
3.    ΤΕΑΠΟΖΟ (προσωπικό επιχειρήσεων Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας)
4.    ΤΕΑΥΕΚ (εμπορουπάλληλοι)
5.    ΤΑΠΤΠ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. Τράπεζας Πίστεως)
6.    ΤΕΑΠΕΤΕ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. Εμπορικής Τράπεζας)
7.    ΤΕΑΤΤΑΘ (τεχνικοί Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης)
8.    ΤΕΑΠΥΚ (πρατηριούχοι υγρών καυσίμων)
9.    ΤΕΑΔ (δικηγόροι)
10.    TΑΣ (συμβολαιογράφοι)
11.    ΚΕΑΝ (ναυτικοί)
12.    ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτήτες, συντάκτες και υπάλληλοι Τύπου

Για όλα αυτά τα Ταμεία, τα οποία δεν είχαν ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης με βάση καταστατική τους διάταξη, ο επανυπολογισμός έγινε με ενιαίο ανά Ταμείο συντελεστή.

Οι συντελεστές αυτοί προέκυψαν από την εξαγωγή μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών και ετών ασφάλισης. Ελήφθησαν δηλαδή οι καταβαλλόμενες επικουρικές, οι συντάξιμες αποδοχές και τα έτη ασφάλισης όλων των συνταξιούχων του πρώην Ταμείου για να εξαχθεί ένας μέσος όρος.

Έτσι υπολογίστηκε ένας κοινός συντελεστής επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής ο οποίος «κούμπωσε» οριζόντια σε όλους τους δικαιούχους του πρώην Ταμείου.

Το ΕΝΔΙΣΥ απέστειλε πριν μερικές μέρες σχετικό υπόμνημα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας υποστηρίζοντας ότι «για τους συνταξιούχους των παραπάνω Ταμείων δεν εφαρμόσθηκε ο τύπος (σ.σ. που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου) συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης Χ 0,45%, όπως έγινε με τους συνταξιούχους του Δημοσίου και άλλων Ταμείων, αλλά με άλλη μέθοδο μη προβλεπόμενη από το νόμο και ουδέποτε κοινοποιημένη στους συνταξιούχους».

Παράδειγμα λάθος επανυπολογισμού επικουρικές σύνταξης

Απονεμηθείσα επικουρική ΙΚΑ–ΕΤΕΑΜ ποσού 493,67 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.108,50 ευρώ και 37 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 138,96 ευρώ, ενώ  εάν εφαρμόζονταν ορθά ο νόμος Κατρούγκαλου, ο επανυπολογισμός (2.108,50 Χ 37 Χ 0,45%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 351,07 ευρώ.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top