Σύνοδος Κορυφής: Θα συνεχιστεί η συζήτηση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Ανοιχτό παραμένει το τι δικαιώματα θα επιφέρουν- Η κοινή δήλωση των 27

Σύνοδος Κορυφής

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής των 27 η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη. Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν σε γενικές παραμέτρους για την αύξηση της παραγωγής εμβολίων, την αυστηροποίηση των εξαγωγών τους, την παρακολούθηση των κρουσμάτων και των μεταλλάξεων αλλά και τη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων με αναλογικό τρόπου που δεν διαταράσει την κοινή αγορά. Υποσχέθηκαν δε να επανέλθουν και στο ζήτημα των εμβολιαστικών πιστοποιητικών στο μέλλον.

Τα πέντε βασικά ζητήματα που θα συζητήσουν οι 27 στη Σύνοδο Κορυφής

Αναλυτικά στη δήλωση που υιοθέτησαν οι 27 αναφέρουν τα εξής:

1. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να συντονίζουμε τη δράση μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της. Η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει σοβαρή και οι νέες παραλλαγές θέτουν πρόσθετες προκλήσεις. Επομένως, πρέπει να τηρήσουμε αυστηρούς περιορισμούς ενώ εντείνουμε τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της παροχής εμβολίων.

2. Προς το παρόν, τα μη απαραίτητα ταξίδια πρέπει να περιοριστούν. Χαιρετίζουμε την έγκριση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου για τα ταξίδια εντός και εντός της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εισαχθούν περιορισμοί σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης και λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση των διασυνοριακών κοινοτήτων. Πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή αγαθών και υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Green Lanes.

3. Ο εμβολιασμός έχει πλέον ξεκινήσει σε όλα τα κράτη μέλη μας και η στρατηγική εμβολίων μας έχει διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε εμβόλια. Ωστόσο, πρέπει να επιταχύνουμε επειγόντως την έγκριση, την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων, καθώς και τον εμβολιασμό. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης προκειμένου να εντοπίσουμε παραλλαγές το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ελέγξουμε την εξάπλωσή τους, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόνςγια το «HERA Incubator». Υποστηρίζουμε τις πρόσθετες προσπάθειες της Κομισιόν να συνεργαστεί με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη για την αύξηση της ικανότητας της τρέχουσας παραγωγής εμβολίων, καθώς και για την προσαρμογή των εμβολίων στις νέες παραλλαγές, όπως απαιτείται. Υποστηρίζουμε επίσης τις συνεχείς προσπάθειες της Κομισιόν για επιτάχυνση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών, διευκόλυνση συμφωνιών μεταξύ κατασκευαστών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, κάλυψη υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ώστε να βοηθηθεί η αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ και να προωθηθούν οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης. Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα της παραγωγής εμβολίων και να τηρούν τις συμβατικές προθεσμίες παράδοσης. Πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις συνολικές προσπάθειες.

Σύνοδος Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης- φωτογραφία ΑΡ

Σύνοδος Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης- φωτογραφία ΑΡ

4. Ζητούμε να συνεχιστεί η εργασία σε μια κοινή προσέγγιση επί των πιστοποιητικών εμβολιασμού και θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα.

5. Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας με τρίτες χώρες και υπογραμμίζουμε την αποφασιστικότητά μας να ενισχύσουμε την παγκόσμια αντίδρασή μας στην πανδημία. Παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε εμβόλια για ομάδες προτεραιότητας στη γειτονιά μας και πέρα ​​από αυτήν, βάσει κοινών αρχών και να υποστηρίξουμε μια παγκόσμια προσέγγιση μέσω του COVAX Facility. Χαιρετίζουμε τα πρώτα σχέδια της COVAX για τη διανομή εμβολίων σε 92 χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε το δίκαιο μερίδιο της ΕΕ στη χρηματοδότηση του ACT-A.

6. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη συνολική κατάσταση και να αναλαμβάνουμε δράση ανάλογα με τις ανάγκες.

7. Αν και η κρίση COVID-19 δεν έχει τελειώσει, είναι καιρός να αρχίσουμε να ενισχύουμε τη μελλοντική μας ανθεκτικότητα στην υγεία τώρα.

8. Θα εργαστούμε για τη βελτίωση του συντονισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Ένωσης βάσει των Συνθηκών, για τη διασφάλιση καλύτερης πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην υγεία. Κατά προτεραιότητα, απαιτείται εργασία για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα διαθέτει τα μέσα για να εξασφαλίσει αρκετά εμβόλια και κρίσιμα εφόδια για όλα τα κράτη μέλη της, για να υποστηρίξει ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης επένδυσης στην παραγωγή χωρητικότητα και να αξιοποιήσει καλύτερα τα δεδομένα και τις ψηφιακές τεχνολογίες για ιατρική έρευνα και υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει επίσης να προωθηθούν οι εργασίες για τις προτάσεις της Ένωσης για την Υγεία και τη Φαρμακευτική Στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη.

9. Καλούμε την Κομισιόν να υποβάλει έκθεση έως τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από την πανδημία COVID-19 μέχρι στιγμής. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό, την επικοινωνία και τις κοινές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης επαρκούς παραγωγικής ικανότητας στην ΕΕ και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεματικών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων ιατρικού εφοδιασμού. Αυτή η εργασία θα πρέπει να συνεχιστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

10. Η παγκόσμια πολυμερής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών απειλών για την υγεία. Έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε την παγκόσμια ασφάλεια της υγείας, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εργαζόμαστε προς μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες στο πλαίσιο της. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφής για την Υγεία της G20 στη Ρώμη.  

Oι 27 θα συνεχίσουν τη συζήτηση για τα εμβολιαστικά πιστοποιητικά- Ανοιχτό το τι δικαιώματα θα επιφέρουν 

Η επιτάχυνση του εμβολιασμού είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης των 27, περιγράφοντας στον Τύπο στις Βρυξέλλες τα 5 βασικά στοιχεία της συζήτησης των 27 και εξηγώντας ότι οι ηγέτες στηρίζουν την προσέγγιση της Κομισιόν για συνεργασία με τις φαρμακοβιομηχανίες για την επιτάχυνση και αύξηση της παραγωγής, αλλά και την ανάγκη για προβλεψιμότητα στην εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν αναλάβει. Επεσήμανε δε τη συμφωνία των 27 για την ενίσχυση της ανίχνευσης των παραλλαγών του ιού, αλλά και τη διατήρηση μέτρων 

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των πιστοποιητικών εμβολιασμού, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι συμφωνήσαμε στην ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση επί του ζητήματος, τόνισε πως απαιτείται περισσότερη συνεργασία για την ψηφιοποίηση και τη συνεργασία με τον ΠΟΥ, αλλά όπως δήλωσε, σήμερα καταγράψαμε περισσότερη σύγκλιση για το ζήτημα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα.

ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ- φωτογραφία ΑΡ

ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ- φωτογραφία ΑΡ

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Οι μολύνσεις μειώνονται σε 20 χώρες

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η κατάσταση είναι σχετικά σταθερή και οι μολύνσεις μειώνονται σε 20 χώρες, αλλά αυξάνονται σε 7. Κατέγραψε την κούραση των πολιτών, αλλά επεσήμανε ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για τις παραλλαγές καθώς η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη έχει φτάσει σε 14 κράτη μέλη, η βρετανική σε 26 και η βραζιλιάνικη σε 7. 

Ταυτόχρονα όμως είπε ότι ο ρυθμός του εμβολιασμού έχει φτάσει το 6,7 του πληθυσμού και το 8,0 του ενήλικου πληθυσμού και θα επιταχυνθεί και άλλο με το άνοιγμα νέων εργοστασίων παραγωγής και με την αφαίρεση των διαφόρων εμποδίων, όπως η πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Η Πρόεδρος σημείωσε ταυτόχρονα την ανάγκη για επιτάχυνση της αδειοδότησης των εμβολίων για τις παραλλαγές και ταυτό

Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Σε σχέση με τα πιστοποιητικά η Πρόεδρος δήλωσε ότι «συζητήσαμε το ζήτημα», αλλά παραμένουν «ανοιχτά πολιτικά ερωτήματα» για το δικαιώματα θα φέρουν. Τόνισε δε ότι υπάρχουν και επιστημονικά ερωτήματα και ειδικά το αν μεταδίδεται από τους εμβολιασμένους ο ιός. Σημείωσε ότι αυτή η ανησυχία θα ελαττωθεί όσο θα μεγαλώνει ο όγκος του εμβολιασμένου πληθυσμού.

Μητσοτάκης - Σύνοδος Κορυφής: Αποφάσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Σημείωσε επίσης τα ενθαρρυντικά δεδομένα από το Ισραήλ, για τους εμβολιασμένους με δυο δόσεις από τη Pfizer, οι οποίοι φαίνεται πως σε μεγάλο βαθμό δε μεταδίδουν τον ιό. 

Η Ούρσουλα  Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η απόφαση θα ληφθεί αρχικά από κάθε χώρα» και στο επίπεδο της ΕΕ θα υπάρξει συντονισμός. Υπενθύμισε ότι «τέλη Γενάρη συμφωνήσαμε τα δεδομένα που θα περιέχουν (ελάχιστο σετ δεδομένων)» και τώρα τα κράτη μέλη να το ξεκινήσουν και να το εισαγάγουν (ως έγγραφο) στα δικά τους συστήματα υγείας και στη συνέχεια η Κομισιόν θα τα συντονίσει. Προειδοποίησε ότι αυτό θα πάρει τουλάχιστον τρεις μήνες και επεσήμανε ότι το όποιο πιστοποιητικό «πρέπει να είναι ουδέτερο σε πολιτικές επιλογές». 

Εξήγησε δε ότι δεν θα πρέπει να φαίνεται στην «πράσινη κάρτα» που θα προκύψει αν η διευκόλυνση δίδεται λόγω ανρητικού PCR ή ανοσίας μετά από αντισώματα που προέκυψαν από νόσηση, ή γιατί κάποιος έχει εμβολιαστεί. 

Τόνισε δε ότι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα τα ΚΜ αν το θέλουν να είναι λειτουργικό πριν το καλοκαίρι. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επέμεινε στη διάκριση μεταξύ των διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού και των δικαιωμάτων που θα προκύψουν ή θα αποδίδονται με το πιστοποιητικό. Επεσήμανε δε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και επέμεινε στην κοινοτική προσέγγιση καθώς διμερείς συμφωνίες θα δυσχεραίνουν την κατάσταση.  Και οι δύο σημείωσαν ότι ο τουρισμός είναι σημαντική ανησυχία για μια σειρά από χώρες. 

Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι αν η ΕΕ δεν συμφωνήσει άλλοι θα μπουν στο κενό που δημιουργείται και σημείωσε ότι ήδη google και apple προσφέρουν λύσεις στον ΠΟΥ. Η Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι 3 μήνες που ανέφερε είναι για την τεχνική προετοιμασία του όλου συστήματος διαλειτουργηκότητας. Ξεκαθάρισε δε ξανά ότι είναι τελείως διαφορετική συζήτηση “το τι θα μπορείς να κάνεις με αυτό” και επεσήμανε ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους που δεν έχουν εμβολιασμό να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και με το αρνητικό PCR test.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η Άνγκελα Μέρκελ άμβλυνε τη στάση της στα πιστοποιητικά, συναινώντας σε τεχνική προετοιμασία και συζητήσεις επ’ αυτών, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν νομικές επιπλοκές. 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top