Πώς ένας εργαζόμενος μπορεί να ανελιχθεί επαγγελματικά;

Λίγα λόγια για το βιβλίο της Ζωής Α. Λιόλιου «Το Coaching στην Πράξη»

Το Coaching στην Πράξη: Το Βιβλίο Της Ζωής Α. Λιόλιου

 «Το Coaching στην Πράξη» ονομάζεται το βιβλίο της καταξιωμένης coach Ζωής Α. Λιόλιου. Πρόκειται για μια ιστορία coaching και καλλιέργειας δεξιοτήτων για νέους στη θέση προϊσταμένους, για νέους coaches και για κάθε εργαζόμενο που ενδιαφέρεται για την επαγγελματική του εξέλιξη.

Το star.gr μίλησε μαζί της για το νέο της βιβλίο, για το θέμα που πραγματεύεται και για το business coaching  γενικότερα.

 Ζωή Α. Λιόλιου

Η Ζωή Α. Λιόλιου είναι πιστοποιημένη Coach ( EMCC-E.I.A. Practitioner), πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), Σύμβουλος ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Στο βιβλίο σας βλέπουμε ότι ο Γιώργος, υψηλόβαθμο στέλεχος στον τραπεζικό κλάδο, προτρέπει τον καλό του φίλο Λάμπρο, που μόλις ανέλαβε θέση προϊσταμένου σε εταιρεία υπολογιστών, να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της νέας θέσης. 

-Πώς μπορεί  ένα τέτοιο πρόγραμμα να βοηθήσει έναν νέο στη θέση προϊστάμενο να πετύχει τους στόχους του; 

Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει έναν νέο στη θέση προϊστάμενο, όπως είναι ο ήρωας του βιβλίου ο Λάμπρος Αστέρης, να αναγνωρίσει τι κάνει καλά στον τρόπο που διοικεί την ομάδα του. Επίσης, θα του δώσει τη δυνατότητα να μάθει τις βασικές αρχές διοίκησης, να εντοπίσει τα σημεία που χρειάζεται να βελτιώσει και φυσικά να καλλιεργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να πετύχει τους στόχους του.

-Σε ποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να το επιλέγει ένας εργαζόμενος; Όταν αναλάβει μια καινούργια θέση ή όταν απλά θέλει να βελτιώσει τις δεξιότητές του; 

Και στις δυο περιπτώσεις είναι καλό και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην επίτευξη στόχων. Βέβαια, είναι σημαντικό ένα τέτοιο πρόγραμμα να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε στελέχους, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ένας νέος στη θέση προϊστάμενος, συνήθως, θα παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με τις βασικές αρχές διοίκησης. Ενώ, ένας αρχαιότερος στη θέση μάνατζερ, όπως είναι ο διευθυντής του Λάμπρου, ο Ιάσονας Χρυσάφης, που θεωρητικά γνωρίζει τα βασικά, θα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες, τις οποίες έχουν αναπτύξει μέχρι ένα βαθμό. Υπάρχουν, λοιπόν, εκπαιδευτικά προγράμματα  εισαγωγικά αλλά και προχωρημένα. Έτσι, κάθε στέλεχος μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του. Να διευκρινίσω ότι αναφέρω τη λέξη «θεωρητικά», θέλοντας να εστιάσω στο κενό γνώσης και δεξιοτήτων που υπάρχει σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει παρατηρηθεί να έρχονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα στελέχη- προϊστάμενοι, από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στη θέση και να μην γνωρίζουν, για παράδειγμα, πώς να δώσουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση βελτίωσης στον υφιστάμενό τους, κάτι που περιλαμβάνεται στη θεματολογία ενός εισαγωγικού εκπαιδευτικού προγράμματος.  Μια τέτοια περίπτωση είναι η Στέλλα (ηρωίδα του βιβλίο), που παρακολουθεί το ίδιο εισαγωγικό πρόγραμμα με τον Λάμπρο, γιατί δεν το είχε παρακολουθήσει όταν είχε πρώτο-αναλάβει τη θέση της προϊσταμένης. Η Στέλλα, παρά την μακρόχρονη εμπειρία της, συνειδητοποιεί τα λάθη της και τα βελτιώνει. Ποτέ δεν είναι αργά. Είναι σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, να δώσουν την ευκαιρία στα στελέχη τους να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, επενδύοντας στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη τους. Το καλύτερο είναι να γίνεται την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο, ακόμα όμως και αν δεν γίνει έτσι, πάντα υπάρχει ευκαιρία για αλλαγή.

«Το Coaching στην Πράξη»

To εξώφυλλο του βιβλίου «Το Coaching στην Πράξη»

-Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για εργαζομένους;

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για εργαζόμενους μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα που περιγράφεται στο βιβλίο μου «Το Coaching στην Πράξη», περιλαμβάνει αυτό το συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Εστιάζει στην μετάβαση από τη θεωρία, που έμαθε ο εκπαιδευόμενος μέσα στην αίθουσα, στην πράξη, που είναι η καθημερινή εργασιακή ζωή. Εκεί το ατομικό coaching μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή με την υλοποίηση του ατομικού πλάνου δράσης, που κάθε εκπαιδευόμενος συμπληρώνει στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα που προτείνει ο ήρωας του βιβλίου, ο coach Αντώνης Βάσης, αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Αρχικά γίνεται η ομαδική εκπαίδευση στην αίθουσα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές εργασίες, καθώς και role plays (αναπαραστάσεις ρόλων). Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην αίθουσα, αρχίζουν οι ατομικές συνεδρίες coaching. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιστροφή των εκπαιδευόμενων στην αίθουσα, όπου μοιράζονται τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή στην πράξη. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.

Κάθε εργαζόμενος σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του ή με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον υπάρχει στην επιχείρηση που εργάζεται, μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα, ώστε να καλλιεργήσει τις δεξιότητες που θέλει. Υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ελληνική αγορά. Σε περίπτωση που δεν βρει κάτι στην Ελλάδα, μπορεί να αναζητήσει κάποιο πρόγραμμα στο εξωτερικό. Αν και κατά την άποψή μου, στη χώρα μας έχουμε άρτια εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις επέλεξαν να  μην επενδύσουν στην ανάπτυξη των στελεχών τους μέσω τέτοιων προγραμμάτων, καθώς είχαν θέσει άλλες προτεραιότητες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να βασίζεται σε δικούς του πόρους, στο ένστικτό του και σε ό,τι έβλεπε από τους αρχαιότερους να κάνουν. Έτσι, σήμερα έχουμε σημαντικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και άλλες δεξιότητες.    

Προτείνω σε κάθε εργαζόμενο, που ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του και να πετύχει τους στόχους του, να εντοπίσει τις περιοχές που θέλει να αναπτύξει, να θέσει τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικής δράσης, να διερευνήσει τι υπάρχει στην αγορά και να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλους. 

-Τι μπορεί να κάνει ένας νέος στη θέση προϊστάμενος από τη στιγμή που παίρνει προαγωγή, για να διαχειριστεί την αλλαγή; 

Κάθε αρχή και δύσκολη, όπως λέμε! Κάθε αλλαγή, είτε την έχουμε επιλέξει, είτε όχι, απαιτεί κάποιο χρόνο προσαρμογής. Η γνώση για τα «στάδια της αλλαγής » που οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν, καθώς προσαρμόζονται στις αλλαγές, μπορεί να είναι βοηθητική για την διαχείριση της νέας κατάστασης. Με τη γνώση των σταδίων αλλαγής, μπορεί ένας νέος στη θέση προϊστάμενος να σχεδιάσει, πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις μιας αλλαγής και να βοηθήσει τον εαυτό του και τους υφισταμένους του να προσαρμοστούν πιο γρήγορα σε αυτή. Η συζήτηση με όλη την ομάδα αλλά και με τον κάθε ένα υφιστάμενο ξεχωριστά, μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση των προσδοκιών και στην καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας. Η βελτίωση της αυτογνωσίας καθώς και η ανάληψη της ευθύνης για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, είναι κάποια από αυτά που μπορεί να κάνει ένας νέος στη θέση προϊστάμενος για να διαχειριστεί την αλλαγή.

-Πόσο εύκολο είναι για τον εργαζόμενο, που θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, να εφαρμόσει αυτά που έμαθε;

Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το περιεχόμενο, η δομή,  ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος, η επάρκεια του εκπαιδευτή και του coach, η δέσμευση του εκπαιδευόμενου, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που κάνουν την εφαρμογή στην πράξη εύκολη ή δύσκολη υπόθεση. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ή εμπόδια που χρειάζεται να ξεπεραστούν, ώστε να γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή στην πράξη.

 

Βίντεο από την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στην Αθήνα στις 19/9/2019.

 

Συνέντευξη: Μαρία Κυπραίου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top