Τις πρώτες εκατό φορολογικές δηλώσεις υποδέχθηκε μέσα σε πέντε λεπτά το σύστημα Taxis, το οποίο άνοιξε σήμερα για την υποβολή των  φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχών Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Τι αλλάζει στη φετινή  φορολογική δήλωση

Στην φορολογική δήλωση του 2017 αλλάζουν τα εξής σημεία:  

1. Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Όποιος έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

Δεν υποχρεούνται  όμως σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

2.Έναρξη επιτηδεύματος: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

3. Φοιτητές. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

4.Διακοπή συμβίωσης. Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

5.Δηλώσεις αποβιωσάντων: Υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην Φορολογική Διοίκηση.

6.Ανήλικα: Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

7. Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση: Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να έχει δηλωθεί στο μητρώο τη Δ.Ο.Υ., για να υποβληθεί σωστά η δήλωση.

8. Αποδείξεις: Διατηρείται αλλά απενεργοποιημένος ο κωδικός 049 στο Ε1. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες δικαιούνται την έκπτωση φόρου 1.900 -2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών χωρίς να υποχρεούνται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.

9. Ανείσπρακτα ενοίκια: Τα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη διάρκεια του 2016 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό καο στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1.

10. Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: Κάθε φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει όλα τα χρηματικά ποσά που δαπάνησε μέσα στο 2016 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.

Πότε λήγει φέτος η προθεσμία  

Η διορία λήγει στις 30 Ιουνίου και το υπουργείο Οικονομικών έχει διαμηνύσει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι (ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής) η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εάν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό είναι η 29η Ιουλίου.

Ήδη, από την Καραγιώργη Σερβίας έχουν απευθύνει έκκληση στους φορολογούμενους να επισπεύσουν με την υποβολή των δηλώσεων, τονίζοντας –μεταξύ άλλων- πως όσο καθυστερούν οι δηλώσεις, τόσο θα καθυστερεί και η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και θα είναι λιγότερες οι δόσεις.

Εξάλλου, όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση θα το πληρώσουν… ακριβά. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

• 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

• 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

• 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Σημειώνεται ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

Tags: