ΕΦΚΑ: Μεγάλες αλλαγές και πρόσληψη στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα

Τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο    

Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία και στελέχωση του ΕΦΚΑ προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  το οποίο παρουσίασαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.  

e-ΕΦΚΑ - ΟΠΕΚΑ - ΟΑΕΔ: Τι καταβάλλεται έως τις 3 Δεκεμβρίου

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αναπτύσσεται σε πέντε άξονες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου:

Νέα μέτρα: Πόσα θα πληρώνουν τον μήνα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι

Άξονας 1ος: Διακυβέρνηση

-Δυνατότητα πρόσληψης έμπειρων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα (κατά το πρότυπο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ μετά από δημόσια προκήρυξη με απόφαση του Διοικητή, όπου θα ορίζονται τα κριτήρια, η διάρκεια και οι λοιποί όροι. 

-Ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ. με ευρείες εξουσιοδοτήσεις προς τη Διοίκηση και τους Γενικούς Διευθυντές, για να αποφεύγεται το micromanagement. 

-Διαδικασία ανάδειξης Διοικητή και Υποδιοικητών με επιλογή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. 

-Νέο οργανόγραμμα σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο, για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων δυσλειτουργιών, την καλύτερη παρακολούθηση των περιφερειακών υπηρεσιών, την ενσωμάτωση καλών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσίας και την ανασύνταξη του φορέα όταν οι απονομές συντάξεων ομαλοποιηθούν. 

Άξονας 2ος: Στελέχωση

νίσχυση στελεχιακού δυναμικού μέσω γρήγορων προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού (ιδίως Πληροφορικής, Οικονομικών) υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

-Ειδική διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών.

-Ταχεία διαδικασία αποχωρήσεων/μετατάξεων κατά προτεραιότητα προς την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΥ, ώστε να διατηρηθεί η τεχνογνωσία.

-Καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας που θα είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους.

 Άξονας 3ος: Έλεγχος 

-Σύσταση Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων, με επικεφαλής πρώην δικαστικό. Στελέχωση της Μονάδας με εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία ελέγχου που θα είναι επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση καταγγελιών, αιτημάτων ή και εκτέλεση του δικού της προγράμματος βάσει αξιολόγησης κινδύνων. 

-Πιο γρήγορη και ανεξάρτητη πειθαρχική διαδικασία εντός ΕΦΚΑ: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης εντός 15 ημερών αντί τριών μηνών, ολοκλήρωση εντός ενός μηνός από την κλήση σε απολογία αντί για δύο  μηνών.

-Καθιέρωση συστήματος συγκεκριμένων προθεσμιών για ενέργεια και σύνδεση με πειθαρχική διαδικασία σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της προθεσμίας. Ειδικά για συντάξεις, παρακολούθηση της πορείας και αφαίρεση του φακέλου από Εισηγητή σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα (πχ 6μηνο) σε περίπτωση μη ανταπόκρισης – σύνδεση με πειθαρχική διαδικασία.

Άξονας 4ος: Ευελιξία 

-Εξαίρεση από τις διαδικασίες του ν. 4412/2016 εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και υιοθέτηση Κανονισμού Προμηθειών για απλούστερες διαδικασίες ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

-Εξαίρεση από το πλαίσιο των κεντρικών προμηθειών του ΥΠΑΝΕ.

-Κατάργηση παρωχημένων εγκριτικών διαδικασιών από το Υπουργείο για προμήθειες που αφορούν τον ΕΦΚΑ.

Άξονας 5ος: Ακίνητα ΕΦΚΑ

-Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. 

-Μεταβίβαση των ακινήτων, καθώς και των αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ και ειδικές προβλέψεις για τη μετάβαση.

-Πρόβλεψη αυστηρού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας.

-Καθεστώς Διοίκησης και διευθυντικών στελεχών κατά τα πρότυπα του ΤΕΚΑ, προκειμένου να προσελκυσθούν εξειδικευμένα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

-Αξιοποίηση των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας (ανάλυση κινδύνων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, τεχνική διεύθυνση).
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top