Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων(Δείτε ποιοι συμμετέχουν)

Mε απόφαση του Γιώργου Σταθάκη

Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων(Δείτε ποιοι συμμετέχουν)

​Συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας και οι υπο-ομάδες εργασίας, για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη.

Σκοπός της είναι η σύνταξη οικονομικών αναλύσεων και μελετών, όπου κρίνεται απαραίτητο και η υποβολή προτάσεων προς τον υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η ομάδα και οι υπο-ομάδες, παραδίδουν τα αποτελέσματα των εργασιών στον υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού εντός 15 ημερών από τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας, μέσω του προέδρου της.

Μετά την παράδοση των προτάσεων της, η Ομάδα Εργασίας θα παραμένει σε ισχύ και θα συνδράμει συμβουλευτικά τον αρμόδιο υπουργό και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην παρακολούθηση υλοποίησης, για την ολιστική στρατηγική διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Κατά τις εργασίες της Ομάδας και των υπο-ομάδων, ο πρόεδρος μπορεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση να προσκαλεί ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, προερχόμενους από το δημόσιο και των ιδιωτικό τομέα, για παροχή συμβουλών.

Για τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας και στις υπο-ομάδες, δεν προβλέπεται αμοιβή.

Ποιοι συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

α. Ο Δημήτριος Λιάκος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, ως πρόεδρος.

β. Οι σύμβουλοι του υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νικολέττα Μπιτούνη και Νίκη Σπανού ως τακτικά μέλη.

γ. Οι εκπρόσωποι της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης. Κερασίνα Ραυτοπούλου ως τακτικό μέλος και Κωνσταντίνος Στρατής ως αναπληρωματικό μέλος.

δ. Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γεώργιος Παπαγεωργίου ως τακτικό μέλος και Αθηνά Χατζηαθανασίου ως αναπληρωματικό μέλος.

ε. Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Στέλιος Καμπουρίδης ως τακτικό μέλος και Ευαγγελία Κτιστάκη ως αναπληρωματικό μέλος.

στ. Οι εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Ματίνα Μίχη ως τακτικό μέλος και Γεωργιάννα Σιψή ως αναπληρωματικό μέλος.

ζ. Οι εκπρόσωποι του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του υπουργείου Οικονομικών, Ειρήνη Ανδριοπούλου ως τακτικό μέλος και Χρήστος Αντωνόπουλος ως αναπληρωματικό μέλος.

η. Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών, Ευφροσύνη Σταυράκη ως τακτικό μέλος και Λουκάς Αδαμόπουλος ως αναπληρωματικό μέλος.

θ. Οι εκπρόσωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Μιχάλης Χαραλαμπίδης ως τακτικό μέλος και Σταύρος Ρίμπας ως αναπληρωματικό μέλος

ι. Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδας, Ηλίας Πλασκοβίτης ως τακτικό μέλος και Νικόλαος Σταυριανού ως αναπληρωματικό μέλος.

ια. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), Ιωάννης Μούργελας ως τακτικό μέλος και Σπυρίδων Παπασπύρου, Κωνσταντίνος Βόσικας, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Βουσβούνης ως αναπληρωματικά μέλη.


Γραμματειακή υποστήριξη στο Έργο της Ομάδας παρέχουν η Αικατερίνη Ανουσάκη ως τακτικό μέλος και ο Χρήστος Τσιαγκλής ως αναπληρωματικό μέλος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top