Δεύτερη ευκαιρία για υπερχρεωμένα νοικοκυριά με τον νέο πτωχευτικό κώδικα

Επιδότηση στέγασης από το κράτος έως 210 ευρώ τον μήνα

Δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρέχει ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος κατατέθηκε τα μεσάνυχτα στη Βουλή.

Το νέο πλαίσιο αντικαθιστά όλα τα μέχρι σήμερα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Ο μηχανισμός που προβλέπει το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των χρεών, προς πάσα κατεύθυνση, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων θεσπίζει:

α) Διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη στο πλαίσιο πρόληψης, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

β) Διαδικασίες για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, μέσω της πρόβλεψης αποτελεσματικών εργαλείων για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών, όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης, η διαμεσολάβηση και ο θεσμός της εξυγίανσης επιχειρήσεων. Στο στάδιο αυτό, το κράτος στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά μέσω κρατικής επιδότησης του δανείου 1ης κατοικίας.

γ) Διαδικασίες κήρυξης πτώχευσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους και ταυτόχρονη απαλλαγή τους από όλα τα χρέη, κατόπιν της ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Και στο στάδιο αυτό το κράτος στηρίζει τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, μέσω της σύστασης ιδιωτικού Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα επιτρέπει την παραμονή του οφειλέτη στο ακίνητό του, με καταβολή μισθώματος, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εξώσεις.

Η αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται σε έως και 240 δόσεις. Στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση απέναντι σε οποιοδήποτε πιστωτή τότε αναβιώνονται οι απαιτήσεις του πιστωτή στο ύψος που είχαν πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.

Οι οφειλέτες, που θα ρυθμίσουν  τις οφειλές τους, μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων, που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία, για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία της αίτησης. Προϋποθέσεις είναι :

·         το σύνολο των χρεών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το υπόλοιπο της οφειλής από δάνειο με υποθήκη την α΄κατοικία τις 135.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 20.000 για κάθε επιπλέον μέλος και με ανώτατο ποσό τις 215.000 ευρώ.

·        να έχει επέλθει σημαντική μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων το τελευταίο εξάμηνο.

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται σε

·        70 ευρώ το μήνα για τον αιτούντα

·        Προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού 

·        Επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για μονογονεϊκή οικογένεια

·        Προσαύξηση 35 το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

«Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: α) ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, β) ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γ) ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης», επισημαίνεται στο νομοσχέδιο.

Για την οριστική απαλλαγή από τα χρέη του (δεύτερη ευκαιρία), το νομοσχέδιο αναφέρει ότι ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές 36 μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.

Για όσους χάνουν την κύρια κατοικία, η απαλλαγή επέρχεται σε 1 χρόνο.

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star εδώ 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top