Καμπανάκι απο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τις εγγυήσεις Δημοσίου και τα «κρυφά» κόκκινα δάνεια

«Η αδυναμία συμφωνίας στο Eurogroup της 22 Μαΐου συνιστά μια αρνητική εξέλιξη»

Καμπανάκι απο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τις εγγυήσεις Δημοσίου και τα «κρυφά» κόκκινα δάνεια

Η αδυναμία συμφωνίας στο Eurogroup της 22 Μαΐου συνιστά μια αρνητική εξέλιξη, τονίζει το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής στην εαρινή έκθεσή του. Τονίζει δε ότι η συμφωνία δεν αφορά βέβαια μόνο τη διαχείριση του ελληνικού Δημοσίου Χρέους, αλλά θα επηρεάσει πολλούς άλλους παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν επίδραση τόσο στις δημοσιονομικές όσο και στις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Από πρακτικής απόψεως τα εν λόγω μέτρα θα επιτρέψουν να δρομολογηθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,  ενώ θα καταστήσουν σχετικά ρεαλιστική την προοπτική επιστροφής της οικονομίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, στο εγγύς μέλλον. Ενδεχόμενη ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα διαφοροποιήσει προς το καλύτερο το σημερινό υψηλό κόστος δανειοδότησης των συστημικών τραπεζών.

Με αυτό συναρτώνται σε σημαντικό βαθμό α) η βελτίωση των συνθηκών εξασφάλισης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και, γενικότερα, η χρηματοδοτική στήριξη της πολυαναμενόμενης επενδυτικής ανάκαμψης και β) η πιστωτική επέκταση με έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση. Η ανάκαμψη των επενδύσεων και της κατανάλωσης θα έχουν θετικές επιπτώσεις σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο.

Το συμβούλιο επισημαίνει ότι την τελευταία πενταετία, με εξαίρεση το 2014, οι δημοσιονομικοί στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα τα έτη 2013, 2015 και 2016 υπήρξε θετική υπέρβαση του στόχου. Τα δεδομένα αυτά πιστοποιούν ότι η δημοσιονομική πολιτική ελέγχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό, σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν τα χρόνια που προηγήθηκαν των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Ωστόσο η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος αυτού του μεγέθους αφαιρεί δημοσιονομικό χώρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει υποβοηθητικά στην επιδίωξη της διατηρήσιμης μεγέθυνσης. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά ότι για να είναι διατηρήσιμη η θετική εικόνα στα δημόσια οικονομικά θα πρέπει οι δημοσιονομικές επιδόσεις να συνοδεύονται από ανάκαμψη της οικονομίας.

Τα «κρυφά» κόκκινα δάνεια με τις εγγυήσεις του Δημοσίου

Κρίσιμο ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί η διαχείριση του ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ).  Όπως επισημαίνεται,  από το σύνολο των παρασχεθεισών εγγυήσεων του ΕΔ αξίας 12 περίπου δισ. ευρώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εγγυημένα δάνεια 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top