Άρειος Πάγος: Ευνοϊκό καθεστώς για τα κόκκινα δάνεια των αγροτικών επιχειρήσεων

Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τους δανειολήπτες εκείνους που δεν είναι πλέον αγρότες

Άρειος Πάγος: Ευνοϊκό καθεστώς για τα κόκκινα δάνεια των αγροτικών επιχειρήσεων

Προνομιακή μεταχείριση, πέραν των αγροτών, θα εχουν πλεον σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που έχουν πάρει από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και οι αγροτικές επιχειρήσεις δηλαδή Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αγροτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.), εφόσον αποδεδειγμένα έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργικών εργασιών.

Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και πρόκειται για επέκταση της ισχύος του  νόμου 3259/2004 υπέρ των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της ΑΤΕ  (κόκκινα δάνεια) που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες. Η εν λόγω ρύθμιση ήταν ευνοϊκότερη έναντι άλλων κατηγοριών δανειοληπτών- οφειλετών και συγκεκριμένα προέβλεπε ότι για τα δάνεια που χορηγήθηκαν πριν το 1990 η συνολική οφειλή δεν  μπορεί να υπερβαίνει το 150% του δανείου.

Η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση, πλέον των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (φυσικών προσώπων ), καταλαμβάνει και εκείνα τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες, Αγροτικούς Συνετισμούς, κ.λπ.) που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- Τα νομικά αυτά πρόσωπα (εταιρείες, κ.λπ.) έχουν συσταθεί από πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

-Η κύρια δραστηριότητά  τους «συνίσταται πράγματι στην άσκηση γεωργικών εργασιών, σχετικών με   συγκεκριμένη αγροτική εκμετάλλευση, από την οποία αντλούν τα εισοδήματά τους

-Για την σύσταση των νομικών αυτών προσώπων να έχουν  τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, καταλαμβάνει και τους δανειολήπτες εκείνους που  δεν είναι πλέον αγρότες («έχουν απωλέσει την ιδιότητα του αγρότη»).  

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top