Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι (που αναζητούν εργασία) για το μήνα Σεπτέμβριο ήταν λιγότεροι κατά 27.526 σε σχέση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, που μεταφράζεται σε ποσοστό -3,33%.

Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμβριο οι άνεργοι ήταν 799.964 έναντι 827.490 που ήταν τον Αύγουστο. Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 489.749 (61,22%) άτομα ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 310.215 (ποσοστό 38,78%) ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Τα πρωτεία κατέχουν για ακόμα μια φορά οι γυναίκες, αφού αποτελούν ποσοστό μεταξύ των ανέργων που φτάνει το 64%. Ηλικιακά, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 65% είναι μεταξύ 30-54 ετών, ενώ πάνω από 75% είναι άνθρωποι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 92% είναι Έλληνες υπήκοοι.

Σε σχέση με τον Αύγουστο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι (που δεν αναζητούν εργασία) για το μήνα Σεπτέμβριο είναι λιγότεροι κατά 8,76%. Τέλος, οι επιδοτούμενοι άνεργοι είναι περισσότεροι κατά 25,86%, τον Σεπτέμβρη.

 

 

Tags: