Με τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, η Γερμανία έδωσε πράσινο φως στην εκταμίευση της επόμενης δόσης προς την Ελλάδα.

Στην κλειστή συνεδρίαση δεν έγινε ψηφοφορία επί του θέματος, απλώς η επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαβεβαιώνει ότι η εκταμίευση πληροί τα κριτήρια του δανειακού προγράμματος.

Ο λόγος που δεν έγινε ψηφοφορία είναι ότι καμία από τις ΚΟ δεν είχε προηγουμένως διατυπώσει κάποια ένσταση στην εκταμίευση.

Tags: