Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7% ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,61 φορές από 1,3 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπερκάλυψη οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση από ξένους επενδυτές.

Tags: