«Βροχή» πέφτουν τα παράπονα από τους πολίτες, καθώς και οι καταγγελίες στο Συνήγορο του Καταναλωτή το 2016.  Οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν τράπεζες και δάνεια.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016, σημειώνοντας:

«Η μεγαλύτερη αύξηση αναφορών σημειώθηκε στις χρηματοπιστωτικές (τράπεζες, δάνεια) υπηρεσίες (36,4%), στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (35,1%) και την ενέργεια-ύδρευση (60,6%), εμπορικοί κλάδοι που συνδέονται άρρηκτα με πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις των καταναλωτών και, συνεπώς, αντικατοπτρίζουν σαφέστατα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την αγορά και εξουθενώνει τα οικογενειακά εισοδήματα».

Tags: