«Καμία συμφωνία αποχώρησης από την ΕΕ δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την ίδια τη συμμετοχή στη ΕΕ» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ζόζεφ Μουσκάτ, από τη Βαλέτα, ενημερώνοντας σήμερα τον Τύπο για τις προθέσεις της εξάμηνης προεδρίας.

Ο πρωθυπουργός Μουσκάτ, δήλωσε ότι «είναι προς το συμφέρον όλων να είναι η βρετανική οικονομία  και όλες οι οικονομίες από τις οποίες εξαρτάται η ΕΕ να είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερες».

Ωστόσο, ανέφερε ότι αν υπάρχουν περιορισμοί για παράδειγμα στις μετακινήσεις και την εγκατάσταση (4 θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ) είναι επακόλουθο, η Βρετανία να μην έχει και τα ίδια προνόμια που θα μπορούσε να έχει.

Αποστολή στη Μάλτα, Θάνος Αθανασίου

Tags: