Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη», κατατέθηκε από την αρμόδια Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη η οποία σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «αποσκοπεί στο να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των φορέων του Δημοσίου και ειδικότερα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον τομέα της καθαριότητας».

Ειδικότερα με την Τροπολογία, όσοι φορείς έχουν διενεργήσει προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού για το 2017 και έχουν προχωρήσει στην έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης δεν υποχρεούνται προσλάβουν άμεσα τους επιτυχόντες, «κάτι που θα δημιουργούσε περαιτέρω οικονομικό βάρος στον προϋπολογισμό τους, αλλά αντίθετα μπορούν να καλύψουν τον τομέα αυτό με παρατάσεις των συμβάσεων του προσωπικού που ήδη απασχολούν» όπως υποστηρίζει το Υπουργείο. Με τον τρόπο αυτό παρατείνονται και οι συμβάσεις με «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους.      

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ «να μεταθέσουν τις προσλήψεις του προσωπικού αυτού για το 2018. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αν ο προϋπολογισμός των Φορέων το επιτρέπει, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού και από τους πίνακες του 2017, εφόσον υπάρχουν στην Υπηρεσία κενές οργανικές «θέσεις».

 

Tags: