Προσλήψεις 400 ειδικών φρουρών για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια – Λίστα 600 επιλαχόντων για μελλοντικές προσλήψεις

αστυνομικοί

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, ο οποίος αναρτήθηκε στη Διαύγεια, για την πρόσληψη 400 ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), δηλαδή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται και να μπει τέρμα στις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα για αναστολή της εφαρμογής του σχετικού νόμου.       

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Αναστέλλεται η εφαρμογή του νόμου;       

Μάλιστα ο  αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε 400, αλλά με τη  δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων. 

Υπερψηφίστηκε με 166 «ναι» το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], δηλαδή  320 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών ΢χολών, των Επαγγελματικών Σχολών (και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.).  

Από τους 600 επιλαχόντες, οι 480 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.  

Το  υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], δηλαδή 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους  που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλάον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του υποψήφιου λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’. 

Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο ΑΠΘ για την πανεπιστημιακή αστυνομία

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23α του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε  της κατηγορίας Α΄ (80%) είτε της κατηγορίας Β΄ (20%). 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top