Μαξίμου: Μείωση των ασυνόδευτων ανηλίκων στα hot spot κατά 53%

Και μείωση 23% των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα

hot spot

 Μεγάλη μείωση των ασυνόδευτων ανηλίκων (προσφύγων – μεταναστών) στην Ελλάδα το διάστημα  από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του  2020 δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου 

Αναχωρούν σήμερα για τη Γερμανία 175 αιτούντες άσυλο

Βασικά Σημεία:

•    Μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα σε ποσοστό 23% (μέσω επανενώσεων & μετεγκατάστασης σε άλλα Κράτη  Μέλη).
•    Μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. των νησιών, σε ποσοστό 54%.
•    Μηδενισμός του αριθμού των ΑσΑν που διέμεναν εκτός ΚΥΤ στη Μόρια (σημειώνεται ότι στις 30/11/2019 βρίσκονταν μόνο στο ΚΥΤ της Μόριας πάνω από 1200 ΑσΑΝ τα περισσότερα εκ των οποίων διέμεναν στη «ζούγκλα», εκτός ΚΥΤ).
•    Μείωση του αριθμού των ΑσΑν σε προστατευτική φύλαξη σε ποσοστό 46% 
•    Αύξηση της απόδοσης των θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας σε ποσοστό 30%
Ασυνόδευτοι Ανήλικοι σε απόλυτους αριθμούς,

Frontex: Μεγάλη μείωση στις παράνομες διελεύσεις στο 1ο εξάμηνο του 2020

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α), ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων αυξήθηκε σε ποσοστό 42% κατά τη διάρκεια ενός έτους (Δεκέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 κλείνει με έναν εκτιμώμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που αγγίζει τα 5.301 ενώ ο υψηλότερος αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών καταγράφεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2020 με τον αριθμό να φθάνει στα 5.424 παιδιά.

Ακριβώς από το δεύτερο δεκαπενθήμερο και έπειτα έως και σήμερα, καταγράφεται, σταδιακά, σημαντική μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων παιδιών στη χώρα. Πιο αναλυτικά, μέσα σε διάστημα έξι μηνών (Φεβρουάριος 2020 – Αύγουστος 2020) καταγράφεται μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ποσοστό 23%. Η μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας οφείλεται, αφενός στις εντατικές προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος Εθελοντικής Μετεγκατάστασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων και αφετέρου στην ολοκλήρωση των υποθέσεων των οικογενειακών επανενώσεων ασυνόδευτων ανηλίκων με συγγενικά πρόσωπα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πληθυσμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανά τύπο διαμονής

Σημειώνεται ότι παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων παρατηρείται και κορυφαία ένταση του φαινομένου υπερσυγκέντρωσης ασυνόδευτων παιδιών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (1.746 ΑσΑν - 11/2019) καθώς και σε Αστυνομικές Αρχές υπό το καθεστώς της προστατευτικής φύλαξης (257 ΑσΑν – 11/2019, ενώ τον Μάρτιο έφτασε τα 331). Κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020 παρατηρείται μια οριακή αύξηση των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ. της τάξης του 3%. Ωστόσο, και πάλι από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και για το εξάμηνο που ακολουθεί, ήτοι έως και τον Αύγουστο του 2020, παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ., μείωση που αγγίζει το 54%.
Κατά την περίοδο αναφοράς των τριών φάσεων, παρατίθενται αναλυτικά ο πληθυσμός των ασυνόδευτων ανηλίκων ανά τύπο διαμονής.

Ο  αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μειώθηκε κατά 960 παιδιά (ποσοστό 54%) στο διάστημα του εξαμήνου Φεβρουάριος – Αύγουστος 2020. Τα ασυνόδευτα αυτά παιδιά, τοποθετήθηκαν σε δομές φιλοξενίας είτε μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Μετεγκατάστασης ή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρατίθενται τα ποσοστά των ασυνόδευτων παιδιών ανά τύπο μετακίνησης.

Ανάπτυξη θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων, ήδη από τη σύστασή της τον Μάρτιο του 2020, δυνάμει του π.δ 18/2020 (Α΄34), έθεσε ως ύψιστη στρατηγική προτεραιότητα τους ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, καθώς και εκείνους που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, λαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών. Πιο συγκεκριμένα, ως στρατηγική άμεσης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον θέσεις σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας.

Η προσπάθεια αυτή διαφαίνεται από το γεγονός αύξησης των θέσεων που αποδίδουν οι δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας σε ποσοστό 30% κατά την περίοδο αναφοράς (Νοέμβριος 2019 – Αύγουστος 2020).


 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top