ΚΕΠ: Αποστολή δικαιολογητικών στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα

Πώς γίνεται η διαδικασία

ΚΕΠ

Μια νέα διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), μέσω τηλεφώνου και ταχυδρομείου ή courier, υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, περιγράφεται η διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για αιτήσεις, που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Ανακοινώνεται χαλάρωση των μέτρων μετά το Πάσχα

Η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.

Επιπλέον, για επείγοντα αιτήματα που απαιτούν τη συνυποβολή δικαιολογητικών, τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τον αιτούντα, θα παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ. Να σημειωθεί ότι τηλεφωνική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση.

Ο επείγων χαρακτήρας αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι - σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του αρμοδίου Υφυπουργού - για τον επείγοντα χαρακτήρα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) το αίτημα να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,

2) το αίτημα να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

3) το αίτημα να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top