Τα βασικά σημεία εξωδικαστικού μηχανισμού για ελεύθερους επαγγελματίες

Τα τέσσερα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υπαγωγή στη ρύθμιση

Τα βασικά σημεία εξωδικαστικού μηχανισμού

Τα τέσσερα βασικά βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση, παρουσίσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος  στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών.

Ειδικότερα:

Α) Δικαιούχοι της ρύθμισης:

· Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα

· Ελεύθεροι επαγγελματίες

· Αγρότες.

Β) Προϋποθέσεις:

· Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών

· Να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

· Να έχουν θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση σε μία από τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις

· Να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φορολογικές υποθέσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος.

Γ) Η ρύθμιση:

1. Οφειλές ως 50.000 ευρώ σε κάθε πιστωτή (Ασφαλιστικούς φορείς ή /και Δημόσιο)

2. Διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων

3. Ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ

4. Μέγιστος αριθμός δόσεων οι 120.

Δ) Η διαδικασία

· Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr (μία αίτηση για όλους τους πιστωτές)

· Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών

· ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ υποβάλουν 2 χωριστές προτάσεις

· Ο οφειλέτης συμφωνεί και με τις δυο / με τη μια /με καμία από τις προτάσεις

· Αν ο οφειλέτης συμφωνήσει πρώτη καταβολή δόσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης

· Υποβολή αίτησης οφειλέτη μια μόνο φορά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top