Φάκελος αυθαίρετα: Όποιος πήρε ρεύμα μπαίνει στις ρυθμίσεις

Την γλιτώνουν όσα παράνομα κτίσματα λειτουργούν

Μισοέκλεισε το παράθυρο νομιμοποίησης προκλητικών αυθαίρετων για τα οποία έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις κατεδάφισης στο νέο νόμο «Καλαφάτη».

Όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, έγιναν αλλαγές και βελτιώσεις για ευνοϊκότερη ένταξη στο νόμο ατόμων με αναπηρία και μονογονεϊκών οικογενειών.

Ειδικότερα οι 10 βασικές αλλαγές και προσθήκες που έγιναν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα είναι:

1. Τακτοποίηση αμετάκλητα κατεδαφιστέων κτισμάτων: Στο «νόμο Καλαφάτη» προστέθηκε διάταξη (άρθρο 23 παράγραφος 7) η οποία αναφέρει: «��εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του παρόντος άρθρου κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου εφόσον ουδέποτε πριν την 28.07.2011 αποπερατώθηκαν πλήρως κατά τις κείμενες διατάξεις ή λειτούργησαν με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας» .

2. Πολεοδομικός σχεδιασμός: Με ειδική διάταξη προ προστέθηκε στο νόμο, τυο ΥΠΕΚΑ προσδιόρισε την υποχρέωσή του να ολοκληρώσει σε 7 χρόνια στην ηπειρωτική χώρα και σε 5 χρόνια στα νησιά τον πολεοδομικό σχεδιασμό με την έγκριση ή αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).

3. Υπολογισμός προστίμου: Προστέθηκε πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ σε πο��οστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης όπου ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου εντάσσεται το ακίνητο.

4. Αυθαίρετα ΟΕΚ: Απαλλάσσονται από την καταβολή προστίμου ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων που απέκτησαν μέσω του ΟΕΚ, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν μόνο ένα παράβολο αξίας 500 ευρώ.

5. Μονογονεϊκές οικογένειες: Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα καταβάλλουν μόνο το 30% του ειδικού προστίμου, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

6. Έκπτωση για άτομα με αναπηρίες: Αυξάνεται από 12.000 ευρώ το ατομικό και 18.000 το οικογενειακό σε 18.000 ευρώ το ατομικό και 24.000 ευρώ το οικογενειακό ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό έως 67% για να νομιμοποιήσουν το αυθαίρετό τους με καταβολή το 20% του προστίμου.

7. Ανελκυστήρας για ΑμΕΑ: Κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας της ισχύουσας νομοθεσίας είναι δυνατή η κατασκευή πέρα τον νομίμου όγκου.

8. Τακτοποίηση κεραίων: Προβλέφθηκαν σχετικές διευκρινίσεις ότι τακτοποιούνται «αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις κεραιών πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα, εφόσον διαθέτουν άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».

9. Αλλαγή χρήσης: Προστέθηκε ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι «εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης άδειας δόμησης η αλλαγή ρήσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, επί ρυμοτομούμενων ακινήτων εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την ��ήρυξη και δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση».

10. Μουσουλμάνοι Θράκης: Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι που έχουν εγκατασταθεί στη Θράκη θα καταβάλλουν μόνο το 20% του ειδικού προστίμου για τη νομιμοποίηση της κύριας κατοικίας.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top