Σύνταξη: Ανατροπές στα πλασματικά έτη – Τι αλλάζει αναδρομικά

Τι ισχύει για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

«Τον συνταξιούχο δεν τον ενδιαφέρει, αν αυτός που θα βγάλει την σύνταξή του θα είναι υπάλληλος του ΕΦΚΑ ή όχι», είπε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην φόρμουλα που θα ακολουθηθεί για έκδοση συντάξεων από πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές

Αναδρομικά από 1/1/2020 θα ισχύσουν οι αλλαγές στην εξαγορά για τα πλασματικά έτη ασφάλισης για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και να πάρουν είτε μόνο κύρια είτε και επικουρική σύνταξη.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1ης/1/2020 και μετά θα εξεταστούν ως προς το κόστος εξαγοράς με τη νέα βάση υπολογισμού των εισφορών, που ισχύουν για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση μετά το νόμο 4670/2020.

Χατζηδάκης: Υποχρεωτική η προσωρινή σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους

Οι πλασματικοί χρόνοι που μπορούν να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να είναι χωρίς μεταβολές, με την επισήμανση ότι όσοι είναι με εξαγορά θα συνυπολογίζονται διπλά, δηλαδή και για να συμπληρωθεί ο συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση αλλά και για προσαύξηση της σύνταξης ενώ οι δωρεάν πλασματικοί χρόνοι (π.χ. διάστημα κύησης-λοχείας για μητέρες, ανεργίας ή ασθένειας με επιδότηση) χρησιμοποιούνται μόνον για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση σύνταξης.

Από τον «διπλό» συνυπολογισμό κερδίζουν όσοι εξαγοράσουν πλασματικά έτη για να φτάσουν στα 40 χρόνια ασφάλισης καθώς την 40ετία θα έχουν τη μέγιστη απόδοση των συντελεστών αναπλήρωσης του νόμου 4670 με ποσοστό σύνταξης ίσο με το 50% του μέσου μηνιαίου μισθού από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Πλασματικά έτη: Τι ισχύει για μισθωτούς 

Για τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων από μισθωτούς ασφαλισμένους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο του υπουργείου, ισχύουν τα εξής:

1.    Οι μισθωτοί και μη μισθωτοί του e-ΕΦΚΑ εξακολουθούν και μετά την 1η/1/2020 να έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 7 πλασματικών ετών ασφάλισης από σπουδές, τέκνα, στρατιωτική θητεία, κενά ασφάλισης, ανεργία, ασθένεια κ.ά. (σ.σ.: για το Δημόσιο ο χρόνος λόγω τέκνων είναι ξεχωριστός και το σύνολο των αναγνωρίσεων φτάνει στα 12 έτη). Η εισφορά εξαγοράς αφορά στο σύνολο των αναγνωριζόμενων χρόνων ασφάλισης, για τους οποίους προβλέπεται η αναγνώρισή τους με εξαγορά (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, σπουδές, τέκνα, κενά διαστήματα ασφάλισης κ.λπ.).

2.    Στην περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται εισφορά ίση με το ύψος του συνολικού ασφαλίστρου κύριας σύνταξης (ασφαλισμένου και εργοδότη), που είναι 20% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει πλήρης ασφάλιση, τότε η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται επί του κατώτατου μισθού (20% επί των 650 ευρώ). Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η απασχόληση, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης, με αναπροσαρμογή τους στο ύψος που θα είχαν διαμορφωθεί έναν μήνα πριν από την αίτηση. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος διέκοψε την εργασία του από το 2018 που έπαιρνε 900 ευρώ και κάνει αίτηση εξαγοράς μέσα στο 2021, το κόστος θα καθοριστεί με βάση την εξέλιξη που θα είχε ο μισθός των 900 ευρώ από το 2018 ως το 2021.

-    Στις περιπτώσεις πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται στο σύνολο των μισθών εφόσον έχουν ασφαλιστικές κρατήσεις.

Πλασματικά έτη: Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες 

Για τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων από ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους με παράλληλη απασχόληση και αγρότες, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
    
1.    Από 1ης/1/2020 οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

2.    Εάν κατά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης έχει διακοπεί η ασφάλιση, αλλά ο ασφαλισμένος έχει δηλώσει ασφαλιστική κατηγορία λόγω υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης, τότε η αναγνώριση γίνεται βάσει της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους δεν προκύπτει υπαγωγή στην ασφάλιση (υποχρεωτική ή προαιρετική) τότε ο ασφαλισμένος επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία βάσει της οποίας επιθυμεί να υπολογιστεί η εισφορά αναγνώρισης, με ελάχιστη την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή τη μηνιαία εισφορά των 155 ευρώ.

3.    Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις (για παράδειγμα μία για την αναγνώριση χρόνου σπουδών και δεύτερη για την αναγνώριση χρόνου παιδιών), τότε η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στην πρώτη αίτηση.

4.    Σε περίπτωση πολλαπλής μη μισθωτής απασχόλησης, ο ασφαλισμένος καταβάλλει για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης την εισφορά που καταβάλλεται για την κύρια σύνταξη με υποχρέωση να καλύπτεται το ελάχιστο ποσό των 155 ευρώ το μήνα.

5.    Για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ, σε περίπτωση οφειλής, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται η εισφορά που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Πώς δίνεται έκπτωση 2%

Για το σύνολο των ασφαλισμένων, μισθωτών και μη μισθωτών, αν η εξόφληση της εξαγοράς γίνει εφάπαξ γίνεται έκπτωση 2% για κάθε συμπληρωμένο 12μηνο αναγνώρισης. Ενώ εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Για παράδειγμα:

• Εξαγορά 5 μηνών (π.χ. σπουδών): Δεν προβλέπεται έκπτωση.

• Εξαγορά 1 έτους και επτά μηνών (π.χ. σπουδών): Εκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

• Εξαγορά 3 ετών και 11 μηνών (π.χ. σπουδών): Εκπτωση 6% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top