Κτηματολόγιο: «Πονοκέφαλος» οι κληρονομιές και οι γονικές παροχές

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστείτε, αναλόγως από το αν υπάρχει ή όχι διαθήκη

Υπολογιστής και χαρτί

Έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που θέλουν να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, αποτελούν οι κληρονομιές και οι γονικές παροχές.

Τι ισχύει για κληρονομιές

Κάθε κληρονόμος πρέπει να δηλώσει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα) στο ακίνητο που έχει κληρονοµήσει. 

Κτηματολόγιο: Σε ποιες περιοχές δόθηκε παράταση έως τον Απρίλιο

Δικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς (ή άλλη ισοδύναµη πράξη, π.χ. κληρονοµητήριο σε συμβολαιογράφο).

Όμως, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναλόγως από το αν υπάρχει η όχι διαθήκη.

Εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά:

-    ο τίτλος του κληρονοµούµενου,

-    η ληξιαρχική πράξη θανάτου,

-    αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης,

-    πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης

-    πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος δεν είχε τίτλους, γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκοµίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πώς ασκούσε πράξεις νοµής επί 20ετία.

Κτηματολόγιο: Ποιες περιοχές πρέπει να δηλώσουν έως τον Ιούνιο

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά:

-    ο τίτλος του κληρονοµούµενου,

-    ληξιαρχική πράξη θανάτου,

-    πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

-    πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης

-    πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Τι ισχύει για τις γονικές παροχές

Όσον αφορά τις γονικές παροχές, αρκετοί είναι οι ιδιοκτήτες που προβληµατίζονται για τον τρόπο δήλωσης, αν και δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία,.

Σύµφωνα µε τα ισχύοντα, σε ακίνητα που έχει µεταβιβαστεί µόνο η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν, πάντως, ότι εκτός των απαραίτητων για όλες τις περιπτώσεις εγγράφων, εάν έχουν αποκτήσει δικαίωµα σε ένα ακίνητο µε διαφορετικούς τίτλους, τότε θα πρέπει να καταθέσουν όλους τους τίτλους και να συµπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «Στοιχεία ∆ικαιώµατος». Σε περίπτωση συγκυριότητας, κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει.

Άνοιξε το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης της Αττικής

Τριάντα δύο περιφερειακές ενότητες και πάνω από 3.000 προκαποδιστριακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) εξυπηρετεί το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης της Αττικής, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία από χθες στη λεωφόρο Βεΐκου 137 στο Γαλάτσι.

Άνοιξε το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης σε Αθήνα – Τι ώρες θα λειτουργεί

Εξειδικευµένοι δικηγόροι και τοπογράφοι µηχανικοί θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (08.00- 16.00) και την Τετάρτη (08.00-20.00)
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top